Geen categorie

Rapalje 2.0

24 oktober 2022

Goed nieuws! 

De Utrechtse straat- en strijdmuziekgroep Rapalje is terug! Niet als Avatars, maar live, in bijna dezelfde bezetting als waarmee de groep 32 jaar geleden stopte.
Er is genoeg reden voor. De klimaatcrisis, de woningnood, de (niet)afhandeling van de toeslagenaffaire, de dreigende verbreding van de A27, de groeiende kloof tussen arm en rijk. Dat schreeuwt om actie en dus om strijdbare muziek. 

In de jaren ‘80

Tussen 1977 en 1989 kon je Rapalje elke week wel ergens tegenkomen. Op de Stadhuisbrug in Utrecht, in de buurthuizen samen met de toneelspelers van Stut, bij demonstraties tegen kruisraketten en neutronenbommen, bij protesten in Amelisweerd, voor de hekken van de kerncentrale van Dodewaard of op het Museumplein bij de landelijke demonstraties in de jaren ‘80. En natuurlijk bij de vele Latijns-Amerika demonstraties en op hun tournee langs de vriendschapssteden in Nicaragua en Nederland eind 1988. 

Strijdgroep Rapalje 2.0

2021- 2022

Vorig seizoen heeft de groep drie keer opgetreden om te kijken hoe het publiek zou reageren op hun optreden waarbij nieuwe nummers zoals ‘Meten met twee maten’, ‘Dor hout’ en ‘Als de vogels…’ werden gepresenteerd.  Maar ook oude  ‘krakers’ werden teruggepakt die schrikbarend actueel blijken te zijn. Kent u ‘De controleurs’ nog? Of… ‘Haal het geld maar waar het zit’ en ‘Alleen op straat’. Ook ‘Retrato de Sandino’ en ‘No Pasaran’ staan op het programma dat in Utrecht bestond uit een combinatie van strijdbare Nederlandstalige en Latijns-Amerikaanse nummers 

Het publiek reageerde enthousiast. Veel aanbevelingen volgden om het niet bij die drie optredens te laten maar een doorstart te maken. Dat heeft de groep energie gegeven om daar vorm aan te geven. Besloten werd om in het seizoen 2022 – 2023 het vizier vooral te richten op het thema milieu en klimaat. Een eerste optreden in dat kader heeft in september plaatsgevonden bij de herdenking van 40 jaar actievoeren voor het behoud van Amelisweerd en natuurlijk voor de huidige strijd om dat bos niet prijs te geven aan nog meer asfalt. Daarvoor werden ook enkele nieuwe nummers geschreven.   

Rapalje in beeld en geluid

Om je een indruk van Rapalje te geven volgen hier twee links: de eerste is naar een korte documentaire van RTV Utrecht die werd gemaakt  aanleiding van het optreden in Utrecht. De tweede is een compilatie van een aantal fragmenten van dat optreden. 

 1. https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3286611/utrechtse-strijdmuziekgroep-rapalje-terug-van-weggeweest-en-opvallend-actueel
 2. Enkele fragmenten van het optreden van Rapalje in ZIMIHC Zuilen op 27 februari 2022  —> https://youtu.be/7IomVaW8uiA

Jong talent

Rapalje vindt het juist nu inspirerend om jonge tekstschrijvers en muzikanten als onderdeel van de nieuwe strijdcultuur een podium te bieden. Daarom heeft de groep vorig jaar het duo ‘Kopje Onder’, bestaande uit Jona Bosman en Nicole Kaandorp, gevraagd om ook enkele nummers te laten horen. Wellicht wordt de samenwerking dit seizoen voortgezet.

Rapalje 2.0  en de Grootouders voor het klimaat 

Op de inspiratiedag op 6 september waren twee leden van Rapalje aanwezig: Ton van Vlijmen en Edward Porskamp. Zoals de helft van Rapalje zelf ook grootouders.. In één van de brainstormgroepen kwam naar voren dat juist cultuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan de strijd voor een goed milieu en klimaat. Zo vertelde Jan Joost Kessler van de afdeling Wageningen dat een optreden van Nynke Laverman een inhoudelijke verdieping had betekend op een heel andere manier dan men gewend was. Op zijn heel eigen manier zal Rapalje dat wellicht ook kunnen. 

Contactgegevens 

Nieuwsgierig geworden? Als je belangstelling hebt voor een optreden van Rapalje of wellicht een bijdrage aan een actie, dan kun je contact opnemen met Edward Porskamp, 06 42853816 of Ton van Vlijmen, 06 26214171.

lees meer
Ted AgesRapalje 2.0

Onderzoeksproject naar het imago van Grootouders voor het Klimaat

15 juni 2022

Profiel

Grootouders voor het Klimaat is een burgerbeweging van ouderen (zowel grootouders als anderen) die grote zorg hebben over de toestand waarin we de aarde nalaten aan de toekomstige generaties. Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk om klimaatbeleid te bevorderen dat broeikasgassen terugbrengt in overeenstemming met de doelen van het Verdrag van Parijs (2015). En we proberen klimaatbewustzijn te stimuleren bij mensen van onze eigen generatie. Dit wordt weerspiegeld in het beeld van de grootouder die een kleinkind op de schouders draagt. 

Grootouders voor het Klimaat heeft meer dan 5000 ondersteuners, van wie 3500 onze nieuwsbrief ontvangen. We hebben rond de 100 actieve deelnemers. 

Actieve leden zijn betrokken bij diverse acties en activiteiten: de organisatie van lezingen en webinars, kleine bewustwordingsacties met standjes in diverse plaatsen, de ondersteuning van een voedselbos, het formuleren van petities en opiniestukken, de publicatie van brieven aan kleinkinderen en steeds weer nieuwe activiteiten.

En de belangrijkste en meest aandachttrekkende activiteit: om de twee weken demonstreert Grootouders voor het Klimaat voor de ingang van de Tweede Kamer en nodigt bij die gelegenheid telkens een parlementariër uit om te discussiëren over het klimaatbeleid. 

Onderzoeksonderwerp

Grootouders voor het Klimaat wil ouderen bereiken en mobiliseren uit alle lagen van de bevolking en ongeacht hun politieke voorkeur. Door deze mensen in beweging te krijgen proberen we de politiek te beïnvloeden. 

Er zijn verschillende vragen te beantwoorden:

 • de eerste vraag is: bereiken we onze doelgroep of slagen we er alleen in een specifiek deel van de ouderen te bereiken? 
 • de tweede vraag is: hoe zien ouderen in het algemeen en onze huidige ondersteuners ons?

We proberen een imago in stand te houden van een groep van actieve, en soms zelfs activistische maar niet radicale ouderen, omdat we mensen uit een breed spectrum willen bereiken.

Maar worden we ook zo gezien en is dit hoe mensen ons willen zien?

Wordt de manier waarop wij communiceren op de website en in de nieuwsbrief en via ons beeldmateriaal (logo, folders enz.) gezien als sympathiek en uitnodigend?

 • Hoe zien politici (die we proberen te beïnvloeden) ons? Zien ze ons als bezorgde ouderen met grote zorgen over het klimaat en de toestand waarin we de aarde nalaten en nemen ze ons serieus? Of zien ze ons als een marginale groep die niet echt een belangrijke groep vertegenwoordigt? En hoe zien politici de manier waarop wij communiceren? 

Onderzoeksmethode 

In het project willen we onze doelgroep, onze ondersteuners en politici vragen hoe ze ons zien.

Het project bestaat uit de volgende stappen:

 • afstemming over de formulering van de precieze onderzoeksvragen
 • ontwerp van de vragenlijsten en/of interviews en formulering van de precieze vragen
 • analyse van de antwoorden
 • opstellen van een rapportage van bevindingen en conclusies.

Omdat de doelgroep Nederlandstalig is, vindt de communicatie in het Nederlands plaats. Actieve beheersing van het Nederlands is dus vereist.

Tijdens het project is actieve begeleiding door een klein ondersteuningsteam vanuit Grootouders voor het Klimaat beschikbaar.

Belangstelling en nadere informatie graag aangeven aan m.m.goddijn at hetnet.nl 

lees meer
Ted AgesOnderzoeksproject naar het imago van Grootouders voor het Klimaat

Actie tijdens ING’s aandeelhoudersvergadering

21 april 2022

Oproep van Fossielvrij:
ING moet stoppen met het financieren van bedrijven die onze planeet onleefbaar maken
, zoals bedrijven die nieuwe fossiele projecten opzetten, biodiversiteit verwoesten en mensenrechten schenden. Het is tijd voor een fossielvrij ING, met oog voor de toekomst.

Daarom komen wij in actie tijdens ING’s aandeelhoudersvergadering. Met grote spandoeken, flyers en een visuele actie verwelkomen we de aandeelhouders en inspireren we tot een échte groene bank.

Foto: Cees Camel, Creative Commons

Kom ook, en neem je vrienden en familie mee. Samen maken we deze actie tot een succes.

📍ING-hoofdkantoor: Bijlmerdreef 106, Amsterdam

⏰ Maandag 25 april, 13.00 – 14.00 uur
Aanmelden: https://gofossilfree.org/nl/ing-fossielvrij-actie-agm/?akid=200765.3607815.Ls8KM9&rd=1&t=9&utm_medium=email

lees meer
Ted AgesActie tijdens ING’s aandeelhoudersvergadering

Werkgroepen

19 juli 2021

De actuele werkgroepen en hun activiteiten.

Uitwisseling van ervaringen tussen lokale groepen en signaleren van benodigde steun vanuit de landelijke organisatie zijn het belangrijkste doel. De planning en organisatie van de werkgroepactiviteiten kan door enkele regionaal actieve vrijwilligers worden verzorgd. Een kerngroeplid zorgt voor de contacten met de werkgroep.

Namen: Arie Bijl (Den Bosch), Bea en Jogchum Kooi (Hilversum), Han Visser (Zwolle), Hermien de Meijere (Amersfoort), Kees van Deelen (Haarlem), Bouke Oudega (Drenthe), Cora Geljon (Groningen), René van der Luer (Zuid-Limburg), Vera Hovers (Maastricht), Jan Korff de Gidts (Utrecht), Gert van der Slikke (Zeeland), Olga van Hulsen (Den Haag), Monique Lamers (Voorschoten), Jan Olijve (West-Friesland), Jan de Keizer (Dordrecht), Dick van Elk (Gouda)
Kernteam: Margriet Goddijn (vz) (Amsterdam)

Politiek

Nu de kabinetsformatie voorbij is blijven we als Werkgroep Politiek op verschillende momenten de politiek beïnvloeden.

Namen: Frans Vollenbroek, Dick van Elk, Vincent van den Bergen en Jan van der Vlugt
Kernteam: Corina van Arnhem (secr.), Philip Beekman, Bert Metz (vz)

Lezingen en webinars

Meerdere Grootouders voor het Klimaat maar ook anderen hebben lezingen gegeven, zie: lezingen/webinars op de pagina Bewustzijn

Leden: Eric Ferguson, Marijke Kohinor, Arie Jansen, Ad Juriaanse, Kees van Deelen, Margriet Goddijn
Kernteam: Bert Metz (coördinator), Philip Beekman

Internationale samenwerking

Het doel is samenwerking te zoeken met internationale bewegingen van Grootouders voor het Klimaat en jongerenorganisaties, voornamelijk in Europa. Zie het overzicht van deze bewegingen.

Onze eerste aandacht hebben daarbij het bevorderen van

 • goede uitvoeringsafspraken van de Europese doel Green deal (Fitfor55),
 • binnen bereik houden van het streefdoel van 1.5 graad
 • benutten van mogelijkheden van Europa om ook buiten Europa dit doel bereikbaar te houden.

Leden: Ernst John Kaars Sijpesteijn, Gabi Doxiadis, Philip Beekman, Bert Metz, Hugo Swinnen

Samenwerking

We werken samen in coalities met andere klimaatorganisaties, ouderenbonden en bewegingen als de Jonge Klimaatbeweging.

We werken op drie sporen:

 1. Demonstraties organiseren
 2. Lobbyen
 3. Campagne met goede voorbeelden vanuit de hele samenleving

Kernteam: Hans van Dijk, Leny Cobben, Sietse Brouwer

Kinderen

Nieuwe voorleesacties bedenken en meer grootouders enthousiast maken om voor te lezen. Eens per jaar wordt een prijs voor het beste Klimaatboek voor kinderen uitgereikt. Bevorderen dat “Moeder Aarde” het thema van de Kinderboekenweek wordt.

Leden: Margriet van der Valk, Yolanda Hermans, Wil van Egmond, Marijke Kohinor, Maaike Bierman, Anja Wouters,  Djuke Zwier, Sander Smits van Oyen
Kernteam: Margriet Goddijn

Concrete actie
om CO2 uit de lucht te halen. Dat is wat de Grootouders voor het Klimaat willen met de realisatie van een voedselbos. En dat gaat er komen. Het Leuker Voedselbos van boer Mark.

Leden: Anneke Duindam
Kernteam: Bert Metz

Ambassadeurs

Doel is het werven van nieuwe ambassadeurs voor de Grootouders voor het Klimaat.

Leden: Frans Vollenbroek
Kernteam: Bert Metz (vz), Leny Cobben

Grootouders voor het Klimaat voelen sterke betrokkenheid bij de vergroening van de pensioenfondsen. Daarom is er een eigen actieve groep gestart om de initiatieven die genomen worden, zoals acties bij Pensioenfondsen, te ondersteunen.

Leden: Jetty Becking, Janneke Bergstra, Jan Aantjes, Marijke Heijdens

Kernteam: Margriet Goddijn

Demonstraties

Dit team organiseert de tweewekelijkse demonstraties van de Grootouders voor het Klimaat op het Plein in Den Haag, maakt afspraken met de politie, nodigt sprekers uit.

Leden: Anneke Duindam, Lowie van Liere
Kernteam: Leny Cobben (coördinator)

Communicatie

Het doel van de werkgroep is om te zorgen voor eenheid in alle communicatie. Specifieke werkzaamheden voor nieuwsbrief, website, sociale media, flyers, pers en publiciteit, etc. blijven de verantwoordelijkheid van daarvoor aangewezen personen.

Leden: Lowie van Liere, Ted Ages, Krijn van Rijn, Bert Metz
Kernteam: Hans van Dijk (vz)

Aanmelden

Wat fijn dat je iets wilt doen voor de beweging.
Vul hieronder je gegevens in en schrijf in het tekstvak de werkgroepen waar je deel van wilt uitmaken.
Je kan in de werkgroep aangeven op welke manier je actief wilt zijn. De eerste keer alleen luisteren kan ook.

Vergeet niet op versturen te klikken.

Aanmelden als vrijwilliger

"*" geeft vereiste velden aan

E-mailadres*
Facultatief, wel handig om je te kunnen bereiken!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
lees meer
urgendaWerkgroepen

Grootouders voor het Klimaat mondkapjes

29 januari 2021

Aangezien de vooruitzichten er niet op wijzen snel mondkapjes-loos door het leven te gaan, verkoopt Grootouders voor het Klimaat haar eigen mondkapjes.

Product informatie
Deze 3-laags wasbare en herbruikbare mondkapjes zijn Fair Trade en ecologisch. De zachte stof zorgt voor een fijn draagcomfort. Per mondkapje ontvang je twee gratis filters, die voor extra veiligheid zorgen. €10,- per mondkapje is inclusief verzendkosten.

Bestellen?
Stuur een mail naar info@grootoudersvoorhetklimaat.nl met daarin je adres, het aantal mondkapjes dat je wil bestellen en de naam van degen die het bedrag overmaakt.

Betaling
Grootouders voor het Klimaat is geen aparte stichting, maar worden ondersteund door Urgenda. De betalingen worden via Stichting Urgenda apart geadministreerd, zonder daarvoor kosten te rekenen.

NL69 TRIO 0784 9175 58 t.n.v. Urgenda Zaandam.
Graag met vermelding: grootouders mondkapje [aantal mondkapjes].

Levertijd
Zodra we de betaling binnen hebben, streven we ernaar om de mondkapjes binnen drie weken te leveren.

lees meer
urgendaGrootouders voor het Klimaat mondkapjes