De organisatie

De beweging Grootouders voor het Klimaat bestaat uit: grootvaders, grootmoeders, groottantes, grootooms, oudooms en oudtantes. Iedereen met hart voor de derde, en volgende generaties is welkom.

De Stichting Grootouders voor het Klimaat is de rechtsvorm van deze beweging.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Corina van Arnhem – voorzitter
  • Margriet Goddijn – secretaris
  • Philip Beekman – penningmeester
  • Leny Cobben, Bert Metz,  Hans van Dijk en Marlies Gommers als Algemeen bestuurslid

Missie

Grootouders voor het Klimaat is een groep van zeer bezorgde grootouders en andere senioren die bij willen dragen aan een leefbare wereld voor de volgende generaties over de hele wereld.
Dit doet zij door het bevorderen van adequaat klimaatbeleid bij overheid en bedrijfsleven en van klimaatbewustzijn en gedragsverandering bij de burger.

Visie

Als grootouders maken wij ons ernstige zorgen over de wereld waarin onze kleinkinderen zullen leven ten gevolge van de opwarming van de aarde. Dit leidt, indien de overheid niet de hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, tot een klimaatcrisis, die o.a. gekenmerkt wordt door overstromingen, extreme droogte, verwoestende stormen, misoogsten en vluchtelingenstromen.

Wij willen daarom zoveel mogelijk grootouders en andere senioren mobiliseren om zich bij ons aan te sluiten en/of mee te werken om met verenigde stem invloed uit te oefenen op het beleid van de overheid, het bedrijfsleven en andere maatschappelijke organisaties.
We hopen daarmee een andere doelgroep te bereiken dan vele andere milieuorganisaties.
We realiseren ons dat grootouders die ons ondersteunen verschillende meningen kunnen hebben over de keuze van maatregelen en aanpak van de klimaatdoelstellingen en ook verschillende politieke overtuigingen hebben. Lees meer….

Beleid

Recent Beleidsplan
Recent Jaarverslag (inclusief Financieel Verslag)

Bij de uitvoering is, naast het bestuur, een groot aantal vrijwilligers betrokken. De bestuursleden ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Grootouders voor het Klimaat

Postadres:
Zoetestraat 24
2011 PR  Haarlem

E-mail:
info@grootoudersvoorhetklimaat.nl

Stichting Grootouders voor het Klimaat is aangewezen als ANBI-instelling.

IBAN:
NL70 TRIO 0320 4882 33

BIC:
TRIONL2U

KVK-nummer:
86392174

RSIN:
863952355

urgendaDe organisatie