Onderzoeksproject naar het imago van Grootouders voor het Klimaat

15 juni 2022

Profiel

Grootouders voor het Klimaat is een burgerbeweging van ouderen (zowel grootouders als anderen) die grote zorg hebben over de toestand waarin we de aarde nalaten aan de toekomstige generaties. Wij voelen ons ervoor verantwoordelijk om klimaatbeleid te bevorderen dat broeikasgassen terugbrengt in overeenstemming met de doelen van het Verdrag van Parijs (2015). En we proberen klimaatbewustzijn te stimuleren bij mensen van onze eigen generatie. Dit wordt weerspiegeld in het beeld van de grootouder die een kleinkind op de schouders draagt. 

Grootouders voor het Klimaat heeft meer dan 5000 ondersteuners, van wie 3500 onze nieuwsbrief ontvangen. We hebben rond de 100 actieve deelnemers. 

Actieve leden zijn betrokken bij diverse acties en activiteiten: de organisatie van lezingen en webinars, kleine bewustwordingsacties met standjes in diverse plaatsen, de ondersteuning van een voedselbos, het formuleren van petities en opiniestukken, de publicatie van brieven aan kleinkinderen en steeds weer nieuwe activiteiten.

En de belangrijkste en meest aandachttrekkende activiteit: om de twee weken demonstreert Grootouders voor het Klimaat voor de ingang van de Tweede Kamer en nodigt bij die gelegenheid telkens een parlementariër uit om te discussiëren over het klimaatbeleid. 

Onderzoeksonderwerp

Grootouders voor het Klimaat wil ouderen bereiken en mobiliseren uit alle lagen van de bevolking en ongeacht hun politieke voorkeur. Door deze mensen in beweging te krijgen proberen we de politiek te beïnvloeden. 

Er zijn verschillende vragen te beantwoorden:

  • de eerste vraag is: bereiken we onze doelgroep of slagen we er alleen in een specifiek deel van de ouderen te bereiken? 
  • de tweede vraag is: hoe zien ouderen in het algemeen en onze huidige ondersteuners ons?

We proberen een imago in stand te houden van een groep van actieve, en soms zelfs activistische maar niet radicale ouderen, omdat we mensen uit een breed spectrum willen bereiken.

Maar worden we ook zo gezien en is dit hoe mensen ons willen zien?

Wordt de manier waarop wij communiceren op de website en in de nieuwsbrief en via ons beeldmateriaal (logo, folders enz.) gezien als sympathiek en uitnodigend?

  • Hoe zien politici (die we proberen te beïnvloeden) ons? Zien ze ons als bezorgde ouderen met grote zorgen over het klimaat en de toestand waarin we de aarde nalaten en nemen ze ons serieus? Of zien ze ons als een marginale groep die niet echt een belangrijke groep vertegenwoordigt? En hoe zien politici de manier waarop wij communiceren? 

Onderzoeksmethode 

In het project willen we onze doelgroep, onze ondersteuners en politici vragen hoe ze ons zien.

Het project bestaat uit de volgende stappen:

  • afstemming over de formulering van de precieze onderzoeksvragen
  • ontwerp van de vragenlijsten en/of interviews en formulering van de precieze vragen
  • analyse van de antwoorden
  • opstellen van een rapportage van bevindingen en conclusies.

Omdat de doelgroep Nederlandstalig is, vindt de communicatie in het Nederlands plaats. Actieve beheersing van het Nederlands is dus vereist.

Tijdens het project is actieve begeleiding door een klein ondersteuningsteam vanuit Grootouders voor het Klimaat beschikbaar.

Belangstelling en nadere informatie graag aangeven aan m.m.goddijn at hetnet.nl 

Ted AgesOnderzoeksproject naar het imago van Grootouders voor het Klimaat