Boeken

boekrecensies

Rebelleren voor het leven

26 februari 2023

 

Dit boek geeft inzicht in de activiteiten en achtergrond van een klimaatactivist. Schrijfster heeft zich ontwikkeld van iemand met amper kennis van klimaatverandering, tot iemand met een groot besef van urgentie. Ze heeft deelgenomen aan acties van allerlei soort: een straat, weg of kolentrein blokkeren, alleen of met anderen. De lobby van pensioenfondsen of een bank bezetten. Gesprekken voeren met politici. Zich laten interviewen door krant, radio en tv.

De acties werden gedaan onder de vlag van Extinction Rebellion en de variant Christian Climate Action. Ondanks de autobiografische ik-stijl is het boek aanstekelijk geschreven en lekker vlot leesbaar. Het is opgebouwd uit 26 hoofdstukken waarvan de meeste een bepaalde actie beschrijven.

Daarnaast zijn er enkele meer beschouwende hoofdstukken en krijgt de geïnteresseerd geraakte lezer adviezen op welke wijze het mogelijk is zich te gaan inzetten voor het klimaat. Regelmatig wordt ons verteld wat de drijfveren van de auteur zijn, wat deelname aan acties (en reacties van anderen) emotioneel met haar doet en in hoeverre haar gezondheidsklacht een probleem is. De lezer wordt prettig-direct aangesproken. De schrijfster handelt onder andere vanuit een christelijke basisgedachte, dat wordt af en toe met de lezer gedeeld.     

Het boek richt zich vrij sterk op de fossiele industrie, op het gebrekkige klimaatbeleid van de overheid en ook op de rol van de financiële sector, maar slechts weinig op bijvoorbeeld de veeteelt of consumenten.

Een commentaar op de achterflap luidt: “Wat kan ik doen? Die vraag hoor ik vaak als het gaat over de klimaatcrisis. Vanaf nu heb ik een antwoord: lees deze inspirerende donderpreek, en kom in beweging!”


Rebelleren voor het leven
Een dominee in actie voor klimaatrechtvaardigheid
Auteur: Rozemarijn van ’t Einde
Uitgeverij: Kokboekencentrum Utrecht

lees meer
Ted AgesRebelleren voor het leven

De wereld die we delen

26 februari 2023

‘Hoe kunnen we zoveel weten en er toch niet naar handelen? Hoe kunnen we met al die hersenmassa zo dom zijn?
Wat als we niet slim genoeg zijn om te begrijpen hoe slim de rest van het leven is?’

Als ik dat op de achterkant lees ben ik al verkocht en dat gaat verder als ik de titels van de vier essays zie: Het schimmelperspectief (over de communicatie onder de grond door mycelia (schimmeldraden); Kopvoeters en ketters (denken vanuit de ‘verlichting’); Homo stupidus stupidus (die titel spreekt voor zich) en Nooit meer alleen (over onze afkomst en omgang met ander leven).

Maar laat ik niet verder schrijven. Jan Stel (Grootouders voor het Klimaat BE) heeft een mooie recensie geschreven, met zelfs enige aardige aanvullingen op het boek, dat beveel ik van harte aan.

Tine Hens heeft ook het boek ‘Het is allemaal de schuld van de Chinezen! En andere dooddoeners over het klimaat’ geschreven (recensie elders op deze pagina).

 

De wereld die we delen

Auteur: Tine Hens
Uitgeverij: EPO Uitgeverij

lees meer
Ted AgesDe wereld die we delen

Wetenschap is geen mening

26 februari 2023

De schrijver heeft ervoor gekozen om de problemen in de ondertitel wetenschappelijk te benaderen. Hij geeft uitleg met behulp van natuurkundige wetten, scheikunde en biologie. Daarbij is getracht om het begrijpelijk te houden voor de gemiddelde lezer. Het boek richt zich bijvoorbeeld op beleidsmakers die op deze terreinen onvoldoende geschoold zijn (veel Tweede-Kamerleden hebben een alfa-achtergrond). Door de hoofdstukindeling is het mogelijk om een onderwerp over te slaan met weinig nadeel voor het vervolg.

Verder valt op dat er weinig adviezen worden gegeven over oplossingsrichtingen. Wel wordt geduid dat overschakeling op grijze waterstof weinig zin heeft; en kernenergie wordt voorzichtig bespreekbaar gemaakt. Van alle vormen van energie-opwekking worden de voor- en nadelen op een rij gezet. Ook valt te begrijpen dat bij doorgaan op de oude voet, de problemen voor de aarde in omvang gaan toenemen.

De poging om begrijpelijk (populair-wetenschappelijk) te schrijven lijkt geslaagd. Het is echter een totaal ander boek dan bijvoorbeeld “Hoop voor de Aarde” dat zich richt op de vraag hoe je de mensen meekrijgt.

De schrijver zegt eigenlijk: kijk, dit is de situatie, kies maar. Behalve voor politici, is het boek ook voor ons nuttig. Een tegenwicht tegenover probleem-ontkenners, -verzwijgers en selectieve belangenbehartigers. En bijvoorbeeld voor de vraag, bij welke politicus gaan we bij volgende verkiezingen een rood kruisje zetten.

 

Wetenschap is geen mening
Klimaat, energie en stikstof uitgelegd
Auteur: Roel Grit,
Uitgeverij: Noordhoff Business

lees meer
Ted AgesWetenschap is geen mening

Het Klimaatboek

26 februari 2023

Wat een boek, wat staat er allemaal niet in. Een standaardwerk dat je niet mag missen. Ik vond het geweldig om te lezen, al zijn er delen waar je niet vrolijk van wordt. Toch uiteindelijk een hoopgevend boek. In korte goed geschreven hoofdstukken worden een scala aan onderwerpen, die met klimaatverandering te maken hebben behandeld.

Luc van Overloop schreef er op de website van de Belgische Grootouders voor het Klimaat een prachtige recensie over, beter kan ik dat zeker niet, ik neem hieronder graag en met toestemming zijn recensie over.

Het boek focust op vijf centrale aspecten van de klimaatcrisis. Hoe het klimaat werkt, hoe onze planeet verandert, hoe het ons beïnvloedt, wat we eraan hebben gedaan en finaal wat we nu moeten doen. Het register dat het boek afsluit is een spiegel van de rijke inhoud.

Het tweede deel van de titel is eerlijk. Greta Thunberg schreef dit boek niet alleen. Zij is er wel in geslaagd een schare van zeer gekwalificeerde experts in allerlei domeinen te overtuigen om met haar dit standaardwerk te schrijven. Haar bijdrage is nochtans essentieel en hoogstaand naar inhoud. Onze wereldbekende activiste verbaast door haar bijzonder erudiete kennis van de klimaatuitdagingen én schrijft vlot en zeer overtuigend. Zij opent elk deel van dit werk met een confronterend artikel en sluit elk deel af met een knappe synthese die flink wat doordenkers presenteert.

Deel 1, Hoe het klimaat werkt, start bij het rake inzicht van Greta Thunberg dat ‘we dit probleem alleen kunnen oplossen als we het begrijpen’. Vervolgens reiken drie artikels de lezer dit inzicht aan via De lange geschiedenis van koolstofdioxide, Onze invloed op de evolutie, Beschaving en uitsterven. Verschillende experts tonen aan dat het wetenschappelijk bewijs onweerlegbaar is. En op het einde van dit deel schrijft Thunberg terecht: ‘Dit is het belangrijkste verhaal ter wereld’.

Deel 2, Hoe onze planeet verandert, ondersteunt zij met drie bijdragen: Het weer lijkt op hol geslagen, De sneeuwbal is aan het rollen gebracht en zij waarschuwt op scherpe wijze Het is veel dichterbij dan we denken. Twee dozijn experts onderbouwen haar statements, met als uitsmijter de vraag die helaas almaar scherper op ons afkomt Wat gebeurt er bij 1.5, 2 en 4° C opwarming? Want de les van COP27 is even triest als duidelijk: we halen de 1.5° van Parijs niet meer.

Deel 3, Hoe het ons beïnvloedt evoceert ‘de koorts die de wereld treft’. Zoomt in op de dimensie van het klimaatonrecht want, schrijft Thunberg terecht, ‘we zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje’. En ze waarschuwt dat ‘er ons nog enorme uitdagingen te wachten staan’.

In Deel 4, Wat we eraan hebben gedaan presenteert deze onvermoeibare activiste ons enkele doordenkers van formaat: hoe kunnen we ons falen goedmaken als we niet kunnen toegeven dat we hebben gefaald? Ze legt de vinger op de wonde door te wijzen op de hypocrisie die haar uitermate stoort dat ‘ze het ene zeggen en het andere (blijven) doen’. Terwijl het hoog tijd is dat er gekozen wordt voor ‘een compleet nieuwe manier van denken’.

Ten slotte Deel 5 Wat we nu moeten doenIn de vorige delen schreef Thunberg over de ernst van de klimaatuitdagingen waar we voor staan. In dit afsluitend deel opent zij een perspectief op hoop. Maar dit perspectief op een goede toekomst is niet gratuit, maar komt er slechts als cruciale voorwaarden worden vervuld. Zij schrijft op beklijvende wijze over hoop, maar voegt er helder aan toe: ‘hoop moet je verdienen’. Onszelf informeren is de beste manier om uit deze ellende te komen, stelt zij. En ze blijft geloven dat we kunnen veranderen wat politiek haalbaar is. Maar dat politiek dan moet inzetten op ‘eerlijkheid, integriteit, solidariteit en klimaatrechtvaardigheid’.

Beste collega-Grootouder voor het Klimaat: stap een goede boekhandel binnen, pak het Klimaatboek aan de Top 10 van Non-fictie, blader even door dit boek, lees de titels, bekijk de experts met wereldklasse die meeschreven.. Ga naar de kassa, betaal € 30. En lees, lees en lees. Informeer je!

Luc van Overloop Grootouders voor het Klimaat België.

PS Noot Lowie van Liere: Het boek telt 480 pagina’s en weegt 970 gram. Als e-book is het goedkoper € 8 minder, en makkelijker om mee te nemen en bij je te houden en er steeds weer in te lezen.

 

Het Klimaatboek

Auteurs: Greta Thunberg (op haar initiatief en met vele internationale experts, om er maar een paar te noemen (willekeurig omdat ik ze ken): Kate Raworth, Gerorge Monbiot, Michael. E. Mann, David Wallace-Wells, Naomi Klein, Thomas Piketty)

Uitgeverij: De Bezige Bij, Amsterdam.

lees meer
Ted AgesHet Klimaatboek

Regeneration

26 februari 2023

Zijn er boeken over de Klimaatcrisis waar je ook nog blij van kunt worden? En waar je hoop uit kunt putten? Ja zo’n boek is er: Regeneration. De klimaatcrisis opgelost in één generatie.‘ Als je die titel leest dan verwacht je toch wel wat. En in mijn ogen wordt dat waargemaakt. Dat geeft een goed gevoel. En het is ook nog een genoegen om het te lezen.

Regeneratie betekent het leven centraal stellen in elke actie en beslissing! Niet meer en niet minder. Als de toekomst van het leven niet centraal staat bij alles wat we doen, waarom zijn we dan hier?  De voornaamste oorzaken van de klimaatcrisis zijn o.a. de verbranding van fossiele brandstoffen, industriële landbouw, ontbossing, overconsumptie, klimaatonrechtvaardigheid. Ze hebben dezelfde oorsprong en impact. Economische structuren gericht op de welvaart van de (westerse) mens zorgen voor de achteruitgang van het leven op aarde. Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste oorzaak van de opwarming van de aarde; al in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesignaleerd door modelberekeningen van Exxon. Shell deed dat ook maar maakte er in 1991 zelfs een film over: ‘Climate of Concern’. Daarna traden de fossiel industrieën toe tot de Twijfelbrigade, in grote analogie met de tabaksindustrie.

Om het klimaat te stabiliseren is zeer verregaande reductie van de CO2 uitstoot, en de CO2 uit de atmosfeer halen en terugbrengen naar de aarde. De ecologische achteruitgang heeft ons op de rand van een onvoorstelbare crisis gebracht. Onze economische systemen kunnen leiden tot degeneratie van de wereld, of haar regeneratie! We zijn aangekomen op een kantelpunt in de geschiedenis (zie ook Omarm de Chaos’  van Jan Rotmans, recensie op deze pagina). We hebben een beslissend moment bereikt. De Klimaatcrisis is niet alleen een wetenschappelijk probleem, het is een menselijk probleem. Het ultieme vermogen de wereld te veranderen berust op eerbied, respect en compassie voor al het leven. Dat is regeneratie!

Bovenstaande is een zeer verkorte weergave van de inleiding door Paul Hawken, het mooie voorwoord is van Jane Goodall.

Nu het boek zelf, de Nederlandse vertaling en uitgave werd mogelijk gemaakt Climate CleanUp en anderen. Daar kun je het boek ook bestellen. Het telt 256 pagina’s(met best wel kleine letters voor ouderen zoals ik) en weegt 820 gram. En het staat boordevol met zinnige informatie. Er is een analogie met ‘Drawdown‘ (recensie op deze pagina). Het verschil  is dat Drawdown ook veel modelmatige berekeningen bevat over CO2 reductie of het voorkomen van CO2 uitstoot, en Regeneration meer verhalend is en meer en verder ingaat op koolstofvastlegging en klimaatadaptatie. En het is gewoon een ontzettend mooi boek, prachtig vormgegeven met veel illustraties. Makkelijk leesbaar, je kunt het van het begin tot het eind lezen, maar ook springen van ‘onderdeel’ naar ‘onderdeel’ al naar gelang je interesse.

Het boek bevat veel ‘onderdelen’, beschreven in perspectieven voor de oplossing van de Klimaatcrisis: Rechtvaardigheid. reductie, bescherming, koolstofvastlegging, beïnvloeding en ondersteuning. Die lopen als een rode draad door het boek heen.

Die ‘onderdelen’ zijn: Oceanen, Bossen, Verwilderen, Land, Mensen, De Stad, Voedsel, Energie en Industrie en Actie+Verbinding. Het gaat te ver om alle ‘subonderdelen’ volledig te beschrijven Ik volsta hier met het benoemen drie van die ‘subonderdelen’: Oceanen, Mensen en De Stad en geef enige voorbeelden, met als nadeel dat ik veel zal vergeten op te schrijven. Er staat zo veel meer in. Dus mijn aanraden is: ga het gewoon allemaal zelf lezen, het is uiterst de moeite waard.

Oceanen: Beschermde zeegebieden (niets legt meer CO2 als koolstof vast dan kelpwouden of zeegrasvelden); Zeebebossing (aanleg van zeewiervelden (o.a. Kelp en andere zeewieren); Mangroven (mangrovebossen leggen per hectare vier keer zoveel CO2 vast dan bossen op het land); Kwelders (kwelders slaan per hectare meer CO2 vast dan tropische bossen); Zeegrassen (meer dan 70 soorten zeegrassen kunnen efficiënt C02 millennia lang vastleggen); Azolla (Kroosvaren in symbiose levend met een stikstofbindende cyanobacterie is een uitstekende eiwitrijke voedingsstof en zelfs als meststof in rijstvelden, kroosvaren heeft een positieve invloed gehad op de geologische geschiedenis van de aarde, en zou met juiste methoden weer de wereld kunnen veranderen),

Mensen: Inheemsheid (een kleine geschiedenis van het kolonialisme, en wat we van inheemse volkeren kunnen leren met betrekking tot de omgang met de aarde); Het bos als een boerderij (Mooi voorbeeld van wat we nu proberen na te bootsen met onze voedselbossen); Vrouwen en voedsel en Onderwijs voor meisjes (in Drawdown werd al kwantitatief aangegeven dat opleiding voor meisjes en betrekken van vrouwen in de landbouw in de top 10 van acties staat om de opwarming van de aarde af te remmen, hier wordt dat verduidelijkt met o.a. enige mooie essays); Schone kooktoestellen (de roetdeeltjes uit kooktoestellen beïnvloeden de vorming van wolken waardoor neerslagpatronen veranderen, en er zijn gigantisch veel kooktoestellen, schone kooktoestellen verminderen dat effect. Uiteindelijk zal elektrificatie van koken het nog verder verminderen)

De StadKlimaatneutrale steden (geeft enige voorbeelden van steden die al op weg zijn naar klimaatneutraliteit en hoe dat wordt bewerkstelligd) ; Gebouwen (Nooit in de geschiedenis is de bouw van nieuwe gebouwen zo snel toegenomen als nu. Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. De belangrijkste manieren om huizen te ‘upgraden’ zijn: verwarming en koeling, isolatie, verlichting en hernieuwbare energie); Stadslandbouw (zal dat de opwarming verminderen? Ja maar niet veel. Maar … het maakt mensen meer bewust van hun voedsel en het effect op hun welbevinden. Bijkomstig effect: significante verlaging van de temperatuur in vergelijking met versteende steden); De aard van steden (Tot nu toe overheersen auto’s, beton en staal. Groener ontwerpen en uitvoeren, verticale begroeiingen, daktuinen, natuur terug brengen in de stad, verticale landbouw, gebruik maken van ruimtes (parkeergarages etc, om bijvoorbeeld hydroculturen te ontwikkelen); Mobiliteit in de stad (Verstedelijkte gebieden produceren 70% van de wereldwijde CO2 uitstoot, een derde deel daarvan wordt veroorzaakt door vervoer over land. Aanleg en gebruik van voet- en fietspaden en een toegankelijk efficiënt openbaar vervoer zijn de zinvolle oplossingen);  De 15-minutenstad (Stel je een stad voor waar vrijwel alle voorzieningen op 15 minuten lopen/fietsen te vonden is. Dat is geen illusie, Parijs is er al mee begonnen, zie de voorbeelden in het hoofdstuk. Andere steden volgden reeds) ; Biobased bouwen (is een ontwerpbeweging die de grondstoffen voor de bouw vervangt door natuurlijke materialen die koolstof vastleggen, hout, grond (klei), bamboe, stro, hennep zodanig bewerkt dat ze met de gangbare bouw qua sterkte kunnen concurreren.

Ook de andere ‘onderdelen’, die ik hier niet beschreef bevatten immens veel voorbeelden van wat er al gebeurt en wat er nog kan en moet gebeuren. Het boek eindigt met het hoofdstuk ‘Actie + Verbinding’ met heel veel tips wat te doen,  en ook met een tabel waar het equivalent van voorkomen van CO2 uitstoot wordt weergeven per onderdeel, met een blik op de toekomst (doet aan Drawdown denken).

Ik wil graag als laatste nog even ingaan op delen van het slotwoord: “Het belangrijkste is om je niet schuldig te voelen. De enige manier om de planeet in ere te herstellen is om die lief te hebben. Onze taak, ons voorrecht, is om ons leven, onze werkwijze, onze steden, onze landbouw en al het andere in evenwicht te brengen met de levende wereld en een eind te maken aan de klimaatcrisis. We hebben een gemeenschappelijk belang, en dat kan alleen worden gediend als we samenkomen en samenwerken”.


REGENERATION

Auteur: Paul Hawken (redactie)
Uitgeverij: Lemniscaat, Rotterdam

lees meer
Ted AgesRegeneration

Het water komt

26 februari 2023

De zeespiegel stijgt. Als we niets doen, kan de Watersnoodramp van 1953 zich herhalen. Tenzij we de strijd met het water aangaan. Als er nu één verhaal verteld moet worden, dan is dat het verhaal van Johan van Veen. Ingenieur. Vader van het Deltaplan. Een van de grootste Nederlanders aller tijden. Want het verhaal van Johan en de Watersnoodramp laat zien: we kunnen de strijd tegen het water opnieuw winnen. Daarom geeft de Postcodeloterij en de Correspondent het boek gratis weg.

Download de pdf


Het water komt

Auteur: Rutger Bregman
Uitgeverij: De Correspondent, 2020

lees meer
Ted AgesHet water komt

Stikstof

25 februari 2023

Vóór de coronacrisis was er een andere crisis waardoor Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis, waardoor onder andere de bouw van nieuwe projecten werd stilgelegd. Twee jaar voor het verschijnen van dit boek had de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde dat de maatregelen van de PAS onvoldoende zijn om een daling van de stikstofdepositie te realiseren en daarmee de natuur in Nederland te beschermen. Er is sindsdien veel geschreven over stikstof, echter zonder dat er een overzicht is van de historie van het probleem, de achtergronden, de belangrijkste zaken die spelen en de mogelijke aanpak. Dit boek wil daaraan tegemoet komen door alle aspecten van de stikstofproblematiek voor een breed publiek te beschrijven. 

Het is geschreven door ruim 20 deskundigen op het gebied van ecologie, biologie en bodem. De tekst is verdeeld over vier hoofdstukken met in totaal 28 paragrafen, wat het voor de lezer makkelijk maakt om de onderwerpen te vinden waarin men is geïnteresseerd. Het boek is tamelijk vlot leesbaar, sommige passages zijn echter wat scheikundig van inhoud. Het is royaal voorzien van afbeeldingen en grafieken. Hoewel stikstofoxiden doorgaans geen broeikasgas zijn (lachgas uitgezonderd) en dus minder te maken hebben met het klimaat, zijn de grootste uitstoters van stikstofoxiden tevens grote uitstoters van broeikasgassen (wegverkeer en landbouw). 


Stikstof
De sluipende effecten op natuur en gezondheid

Auteurs: J.W. Erisman, W. de Vries e.a.
Uitgeverij: Biowetenschappen en Maatschappij, 2021

lees meer
Ted AgesStikstof

De eeuw van Felix

22 februari 2023

Vanaf het moment dat Ruben Jacobs vader ging worden steeg zijn betrokkenheid bij milieu, duurzaamheid en klimaatverandering. Wat zou de eeuw van Felix brengen?

lees meer
Ted AgesDe eeuw van Felix

Gered door de boomkikker, de grote toekomst van mens en natuur

21 februari 2023

“Het is tijd voor biodiversiteit”. Met deze zin eindigt het boek van Ignace Schops. Ik kwam op het boek na het zeer interessante Webinar van de Belgische Grootouders voor het Klimaat: Biodiversiteit: Landschapsparken, een zegen voor biodiversiteit en klimaat. Ik heb direct het boek gekocht, en heb het geboeid vrijwel in één ruk uitgelezen.

De beide crisissen, de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit, die nu al aan de gang zijn en waarmee we in de toekomst veel meer mee te maken zullen krijgen zijn niet los van elkaar te zien. Maatregelen alleen op klimaat gericht zullen te beperkt zijn om de biodiversiteit te beïnvloeden en omgekeerd. En daar schieten we dus niets mee op. Beide problemen dienen integraal en in samenhang benaderd te worden, waarbij klimaatrechtvaardigheid uitgangspunt is.

Diegenen, die het minst hebben bijgedragen aan de beide crisissen worden en zullen er het meest door getroffen worden. Een andere omgang met de natuur is noodzakelijk, wij kunnen de natuur niet redden, maar de natuur kan ons wel redden. We zullen het samen moeten oplossen . ‘Ik ben omdat wij zijn’ uit de Ubuntu gemeenschap is een credo. Hij beschrijft mooie voorbeelden hoe nationale grote parken een belangrijke rol kunnen spelen in het vermeerderen van de biodiversiteit en mee kunnen doen aan de nodige vergroening. Voorbeelden, onder anderen, Yellowstone Park, de Grensmaas en vooral het Nationaal Park Hoge Kempen waar Ignace Schops directeur van is.  

‘Als wij de boomkikker kunnen redden, dan zal de boomkikker ons redden’. Internationaal zijn er al verschillende ecosystemen, die een eigen ‘rechtspersoonlijkheid’ hebben gekregen, wat hun bescherming zeker ten goede komt.  Schops ontwierp het (Re)Connection model dat uitgaat van vier krachtlijnen: 1) Natuur met natuur verbinden, 2) Mensen met natuur verbinden, 3) Bedrijven met natuur verbinden en 4) Beleid met praktijk verbinden. Mede hiervoor en voor het opzetten van het nationale park kreeg hij in 2008 de prestigieuze Goldman Environmental Price, die dit jaar ook is uitgereikt aan Marjan Minnesma.
Het boek is in heldere eenvoudige taal geschreven, mooie voorbeelden, een absolute aanrader.  “Think globally, act locally and change personally”. 


Gered door de boomkikker, de grote toekomst van mens en natuur.
Auteur:
Ignace Schops
Uitgeverij: Lannoo Campus (ook digitaal beschikbaar)

lees meer
Ted AgesGered door de boomkikker, de grote toekomst van mens en natuur

The Ministry for the Future

21 februari 2023

The Ministry For The Future is a masterpiece of the imagination, the story of how climate change will affect us all over the decades to come. Its setting is not a desolate, post-apocalyptic world, but a future that is almost upon us – and in which we might just overcome the extraordinary challenges we face. The Ministry of the Future is (nog) niet in het Nederlands vertaald,

Ondanks dat het verhaal fictie is geeft het veel informatie over allerlei goede en minder verstandige maatregelen om de opwarming van de aarde te reduceren.

Het boek begint met een beschrijving van een ontzettende hittegolf in India, zoals momenteel ook aan de gang is. Bij ontwikkelingswerker Frank May veroorzaakt het een ernstig trauma.

Maar het is ook de aanzet voor India om drastisch te veranderen, beginnend met klimaatmanipulatie, een andere manier van landbouw en sterke inzet op duurzaam geproduceerde energie. India wordt zo een voorbeeld voor alle andere landen. Maar er zijn ook de Children of Pali die CEO’s en miljardairs ombrengen en (in andere landen dan India) de veestapel decimeren met ziekteverwekkende biologische agentia. Later in het boek blijkt dat ook het Ministry for the Future een ‘zwarte tak’ heeft die buitenwettelijke actie niet schuwt. Het Ministry for the Future is een mondiaal opererend instituut met betrekkelijk weinig macht, veel moet onderhandeld worden, de minister is de Ierse Mary Murphy. Het ministerie wordt beschreven door verhalen er over, notulen van vergaderingen, gesprekken in kroegen en tijdens wandelingen. Er zijn terugblikken naar de Parijs Conventie en eerder gehouden COP’s. Na een lange omzwerving ontvoert Frank Mary, eigenlijk alleen om een gesprek met haar te hebben. Na zijn arrestatie bezoekt Mary hem in de gevangenis en er ontstaat een vriendschapsrelatie die verder als een rode draad door het boek loopt.

Allerlei maatregelen woorden minutieus beschreven, ik licht er een uit: het boren van gaten in de ijsmassa van Antarctica zodat het opwellend water aan het oppervalk bevriest en de ijskap hersteld.

Een belangrijke aanzet tot herstel van de klimaatcrisis is de introductie van een Crypto Carbon Coin. We volgen de onderhandelingen van Mary met verschillende nationale ministers van financiën. Carbon Coins zijn te verdienen door de CO2 uitstoot te verminderen of te voorkomen. De werking wordt wel uitgelegd, maar mijn economische kennis is te beperkt om het te begrijpen. Kate Raworth meldt in haar Twitteraccount dat ze het erg interessant vindt.

Al die zaken, maatregelen, ander economie, andere landbouw, ander vervoer, andere manier van leven enzovoorts maken dat de aarde herstelt van de mondiale opwarming. Het boek eindigt met de beschrijving van een reis per zeppelin over de wereld, waarvan inmiddels de helft bestaat uit natuurgebieden, waarna terug in Zürich de Fasnacht (Carnaval) gevierd kan worden.


The Ministry for the Future
Auteur:
Kim Stanley Robinson
Uitgeverij: Orbit Publishers

lees meer
Ted AgesThe Ministry for the Future