De eeuw van Felix

22 februari 2023

Vanaf het moment dat Ruben Jacobs vader ging worden steeg zijn betrokkenheid bij milieu, duurzaamheid en klimaatverandering. Wat zou de eeuw van Felix brengen? Een gevoel dat vele Grootouders voor het Klimaat zullen herkennen bij de geboorte van hun kleinkinderen gezien hun actiebereidheid.

Het boek begint met een beschrijving van ‘verwachtingen’ en mogelijkheden, met Grenzen aan de Groei en verdere scenario’s als uitgangspunt. Daarna begint zijn ‘zoektocht’; hij onderzoekt wat er allemaal aan mogelijkheden zijn om het tij te keren. Hij gaat in gesprek met verschillende groepen en instituten die aan een duurzame samenleving werken. Ik noem er slechts een paar: de Triodos bank, wat kan je zelf doen, Extinction Rebellion, Fossielvrij Hoger Onderwijs, regeneratieve landbouw, voedselbossen, Le Roy’s Ecokathedraal en vele anderen. Lees het zelf.

Ruben zoekt zowel in zijn eigen directe omgeving als bij grotere groepen en in de literatuur. Hij komt tot de conclusie dat er immens veel gebeurt. Ik kan het niet beter zeggen dan hoe hij het zelf verwoordt: Mijn verkenning voert me langs mensen, plekken en ideeën uit heden en verleden die een nieuw licht werpen op de verhouding tussen mens en aarde. De geschiedenis wijst namelijk uit dat echte verandering zelden door overheden en bedrijven in gang gezet wordt, maar door ons zelf.

Het boek leest als een trein en de leesbaarheid wordt heel erg vergroot door het persoonlijke in het verhaal, en helemaal omdat dat Felix ( nu drie jaar) er steeds ’tussendoor loopt’.

Ruben schreef ook een mooi artikel over zijn zoektocht.


De eeuw van Felix

Auteur: Ruben Jacobs
Uitgeverij: Thomas Rap 2022

Ted AgesDe eeuw van Felix