Stikstof

25 februari 2023

Vóór de coronacrisis was er een andere crisis waardoor Nederland de adem inhield. De stikstofcrisis, waardoor onder andere de bouw van nieuwe projecten werd stilgelegd. Twee jaar voor het verschijnen van dit boek had de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. De Raad van State oordeelde dat de maatregelen van de PAS onvoldoende zijn om een daling van de stikstofdepositie te realiseren en daarmee de natuur in Nederland te beschermen. Er is sindsdien veel geschreven over stikstof, echter zonder dat er een overzicht is van de historie van het probleem, de achtergronden, de belangrijkste zaken die spelen en de mogelijke aanpak. Dit boek wil daaraan tegemoet komen door alle aspecten van de stikstofproblematiek voor een breed publiek te beschrijven. 

Het is geschreven door ruim 20 deskundigen op het gebied van ecologie, biologie en bodem. De tekst is verdeeld over vier hoofdstukken met in totaal 28 paragrafen, wat het voor de lezer makkelijk maakt om de onderwerpen te vinden waarin men is geïnteresseerd. Het boek is tamelijk vlot leesbaar, sommige passages zijn echter wat scheikundig van inhoud. Het is royaal voorzien van afbeeldingen en grafieken. Hoewel stikstofoxiden doorgaans geen broeikasgas zijn (lachgas uitgezonderd) en dus minder te maken hebben met het klimaat, zijn de grootste uitstoters van stikstofoxiden tevens grote uitstoters van broeikasgassen (wegverkeer en landbouw). 


Stikstof
De sluipende effecten op natuur en gezondheid

Auteurs: J.W. Erisman, W. de Vries e.a.
Uitgeverij: Biowetenschappen en Maatschappij, 2021

Ted AgesStikstof