Webinar “Aanpassen aan klimaatverandering, wat gaat dat betekenen?”

24 oktober 2022

Op woensdag 23 november 2022 van 19.30-20.30 spreekt Dr. Marjolijn Haasnoot, adviseur waterbeheer bij Deltares, Associate Professor aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van het meest recente IPCC rapport over de vraag “Aanpassen aan klimaatverandering, wat gaat dat betekenen?”.

De huidige opwarming van meer dan 1 oC heeft al aanzienlijke gevolgen voor mens en natuur. Zelfs als het lukt de opwarming tot ruim onder de 2, het liefst 1,5 graad te houden, dan nog zullen er aanzienlijk ernstiger gevolgen optreden. Hoe passen we ons daaraan aan?

Het IPCC rapport laat zien dat klimaatadaptatie (aanpassing) nu al wordt toegepast en ook in de toekomst de gevolgen wereldwijd kan beperken. Maar aanpassen kan lang niet alle gevolgen wegnemen en vraagt bovendien enorme inspanningen van kwetsbare landen.

Ook Nederland zal zich moeten aanpassen. Met name de zeespiegelstijging zal grote uitdagingen met zich mee brengen, zeker als de somberste scenario’s werkelijkheid worden. Kunnen we ons daar inderdaad aan aanpassen en wat betekent dat?

Marjolijn Haasnoot zal op deze vragen ingaan.

Dr. Marjolijn Haasnoot

Marjolijn Haasnoot is onderzoeker/adviseur waterbeheer bij kennisinstituut Deltares en associate professor aan de Universiteit Utrecht. Haar werk richt zicht op de gevolgen van klimaatverandering en de mogelijkheden voor adaptatie, in het bijzonder in delta’s en kustgebieden. Marjolijn Haasnoot is een van de hoofdauteurs van het recente IPCC rapport en schreef in opdracht van de Deltacommissaris over de gevolgen en mogelijkheden voor aanpassen aan zeespiegelstijging.

Voor haar cv en publicaties zie hier en hier.

Ted AgesWebinar “Aanpassen aan klimaatverandering, wat gaat dat betekenen?”