Nieuwe locatie “Pleinbijeenkomsten” 

25 oktober 2022

Bij de laatste twee bijeenkomsten ontstond er discussie met de politie, omdat we met meer dan de toegestane 5 personen op het Prinses Irenepad stonden. (Eigenlijk zouden we op de Prins Clauslaan moeten staan, maar daar ben je uit het zicht van – bezoekers van – de Tweede Kamer.) Meerdere grootouders hebben toen ook uitgesproken dat we ons bij de demonstraties moeten houden aan het afgesproken maximum aantal demonstranten. De politie (opnieuw) in verlegenheid brengen is ook niet gepast. Daarom hebben we contact gezocht met de autoriteiten.

Op 13 oktober vond er overleg plaats met een vertegenwoordiger van de politie Den Haag en de beleidsadviseur openbare orde en veiligheid van burgemeester Jan van Zanen. Ons voorstel was om voortaan met de 2 à 3 dozijn Grootouders te gaan demonstreren op het Anna van Buerenplein (tussen Den Haag Centraal en het tijdelijke Tweede Kamergebouw), maar dat  bleek onhaalbaar. Dit betreft Centraal Veiligheidsgebied, wat op landelijk niveau als zodanig wordt aangewezen omdat het potentieel aantrekkelijk is voor terroristische aanslagen. (In dit geval omdat er rond de grote stations vaak veel mensen zijn.)

Looproute naar Ministerie EZK

Nabij de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer is o.m. Bezuidenhoutseweg 73 (vóór het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) aangewezen voor demonstraties. Hoewel niet ideaal is dit de locatie waar we voorlopig voor kiezen, omdat het aan  “de goede kant” van de Bezuidenhoutseweg ligt, en op de stoep van het voor klimaatbeleid verantwoordelijke departement. Verder is het ons toegestaan om met groepjes van maximaal 5 personen van EZK op en neer te lopen naar de ingang van de Tweede Kamer, waarbij we ook spandoeken mogen meenemen. 

Ted AgesNieuwe locatie “Pleinbijeenkomsten”