Grootouders voor het Klimaat Haarlem

De Haarlemse Grootouders startten formeel al in 2020, maar door de vele Corona perikelen duurde het even voordat er effectief acties gevoerd konden worden. Hieronder enkele van de belangrijkste. Activiteiten 2021 op de archiefpagina.

Activiteiten 2022

 • Januari 2022 hield Kees van Deelen een podcast gesprek met Melissa Oosterbroek, gemeenteraadslid voor GroenLinks.

 • Op 12 maart 2022 stond de Klimaatcoalitie in een informatiestand op de verkiezingsmarkt voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

 • Als Grootouders voor het Klimaat in Haarlem leverden we een Zienswijze op het Concept Groenbeleidsplan van de gemeente Haarlem. De Klimaatcoalitie toetste het Concept Groenbeleidsplan aan het hoofdstuk over ‘Groen en Biodiversiteit’ van het ‘Manifest voor een Klimaatrechtvaardig Haarlem’.

 • Na de gemeenteraadsverkiezingen schreven de Grootouders voor het Klimaat een brief aan de informateurs voor het formeren van een nieuw bestuurscollege. De Klimaatcoalitie deed datzelfde, maar schreef ook alle raadsleden aan.

 • Bollenbevrijdingsdag: De Vlaamseweg wordt heringericht. De velden narcissen, die er al tientallen jaren bloeiden en waarvan de bollen zo langzamerhand biologische kwaliteit hebben, gaan op de ‘schroothoop’. De Haarlemse Klimaatcoalitie organiseerde op 5 mei een bollenbevrijdingsdag. Een groot deel van de bollen gingen naar Stiltetuin de Regenboog. Het Haarlems Weekblad besteedde er aandacht aan.

 • Stempelkaart voor het Klimaat
  De Haarlemse Klimaatcoalitie heeft als doel politieke besluitvorming te beïnvloeden om klimaatvriendelijke keuzes te maken en daarnaast om burgers en bedrijven aan te zetten hetzelfde te doen. Een beter milieu begint niet bij jezelf, maar bij de overheid en bedrijven. Toch zijn ‘eigen’ acties keihard nodig om klimaatdoelen te halen. Wat kun je zelf doen? We hebben een stempelkaart ontwikkeld om voor jezelf een overzicht te hebben wat je al doet en wat je kunt doen. Op verschillende markten en evenementen hebben we die al uitgedeeld.

 • Reactie Haarlemse Klimaatcoalitie op het Coalitieakkoord van Haarlem
  Haarlem heeft een Coalitieakkoord (PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij). Direct na publicatie heeft de Haarlemse Klimaatcoalitie gereageerd. In het kort: De Haarlemse gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 de Klimaat-Noodtoestand uitgeroepen. Van die crisissituatie is te weinig te merken in het coalitieakkoord. Wat opvalt is dat er in de titel van het coalitieakkoord minder aandacht is voor het klimaat. Waar het vorige coalitieakkoord ‘Duurzaam doen’ heette, heet het huidige coalitieakkoord ‘Actie!’, wat nogal vaag is. In  de brief van de klimaatcoalitie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de bestrijding van de uitgeroepen crisis concreter te bestrijden en breder te kijken dan alleen de Haarlemse stadsgrenzen. Lees de gehele reactie hier.

 • Formule 0

  Op 3 september was er een Fietsdemonstratie tegen de Grand Prix. Het initiatief van Extinction Rebellion Haarlem werd ondersteund door vijf actieve groepen, waaronder de Grootouders voor het Klimaat Haarlem. 70 deelnemers fietsten van Haarlem naar Zandvoort, waaronder een tiental  Grootouders voor het Klimaat. Onderweg een picknick en een optreden van Klimaatkoor Nederland. Ondanks de ernst van de zaak hebben we er een feestje van gemaakt, met als afsluiting een die-in en een lawaaiprotest bij de ingang van het circuit.
  Op onze website staan drie artikelen uit de regionale pers. De eerste: ‘Waarom doen we dit?’ Gevolgd door twee artikelen over de fietsdemonstratie.

 • Debatavond over het Haarlemse coalitieakkoord
  De Haarlemse Klimaatcoalitie organiseerde een debat in de Pletterij Debat en Cultuur: ‘Haarlem Duurzaam in 2030. Versnel het proces’. Mede als start voor de Haarlemse SDG Actie Dagen. Centraal stond het Coalitieakkoord. 60 aanwezigen, 7 raadsleden, moderator Jaap Tielbeke van De Groene Amsterdammer in topvorm. Terug te kijken: https://www.youtube.com/watch?v=7MAryhoT1b Grootouders voor het Klimaat waren nadrukkelijk aanwezig en namen actief deel aan het debat.
  Blok: Energie en CO2 reductie. De interactie met de zaal was voortreffelijk.
  Na 25″ Paula over het gebrek aan actie in het coalitieakkoord
  Na 46″ Ada over energiebesparing en vooral terrasverwarming. Noot: een dag later werd een motie ‘verbod op terrasverwarming’ aangenomen.
  Blok: Groen en klimaatadaptatie.
  Dit blok was voorbereid door Grootouders voor het Klimaat, maar de zaal vulde volkomen natuurlijk het debat in, door direct te beginnen met vragen aan het panel.
  Na 1′ 19″ Paula over uitgaan van winst aan groen en gezonde lucht i.p.v. verlies aan parkeerplaatsen.
  Mooie avond voor herhaling vatbaar.
Ted AgesGrootouders voor het Klimaat Haarlem