Webinar Mondiale Klimaatrechtvaardigheid

22 maart 2022
Danielle Hirsch

Op donderdag 31 maart 2022, van 19.30 tot 20.30 uur, organiseerden we een webinar over “Mondiale Klimaatrechtvaardigheid”.Met als spreker: Danielle Hirsch, directeur van de organisatie Both ENDS. Het webinar is opnieuw te bekijken:

Danielle Hirsch

Danielle Hirsch

 

 

 

 

 

Bekijk hier de presentatie nog eens.

Over de tijdens het webinar gestelde vraag m.b.t. de oliepijpleiding in Uganda: zie https://www.bothends.org/en/Whats-new/News/Urgent-letter-to-Dutch-investors-in-Ugandan-oil-pipeline/ – vanaf die pagina kan je door klikken als je meer wilt weten. Als er andere vragen zijn voor Danielle Hirsch, laat het ons weten via info@grootoudersvoorhetklimaat.nl. Dan leggen we die aan haar voor.


De missie van Both ENDS wordt gedefinieerd als:

Both ENDS werkt aan een eerlijke, duurzame wereld waarin iedereen een stem heeft. Ons werk beslaat een aantal overkoepelende thema’s. Zo werken wij aan een eerlijk klimaatbeleid, waarbij niet alleen klimaatverandering wordt geminimaliseerd, maar de mensen die er het meest de gevolgen van ondervinden, ondersteuning krijgen om zich aan te passen aan klimaatverandering. Wij zetten ons ervoor in dat overheidsbudgetten  die bedoeld zijn voor ontwikkeling, ook daadwerkelijk bijdragen aan duurzame en inclusieve ontwikkeling. Wij willen dat internationale handels- en investeringsverdragen niet alleen grote ondernemingen, maar ook mensenrechten en het milieu beschermen en ten goede komen. We pleiten voor duurzaam gebruik en beheer van land, water en bos. En we maken ons wereldwijd hard voor een veilige context voor maatschappelijke organisaties en het naleven van mensenrechten, in het bijzonder inheemse rechten en gelijke rechten voor vrouwen en mannen.

Dit raakt volop aan de klimaatproblematiek, waaraan arme landen weinig hebben bijgedragen, maar waarvan zij de meest ernstige gevolgen ondervinden. Het raakt ook sterk aan de vraag wat dit voor rijke landen, zoals Nederland, betekent in termen van de reductie van hun uitstoot van broeikasgassen, de technische en financiële steun aan arme landen en hun rol in het belemmeren van duurzame ontwikkeling van arme landen door het bevorderen van belastingontwijking, steun aan de productie van fossiel brandstoffen, en handelsrelaties. Zie daarover twee recente artikelen uit NRC van Danielle Hirsch en Pieter Pauw:

Lees meer over haar achtergrond en publicaties.

Ted AgesWebinar Mondiale Klimaatrechtvaardigheid