Voorbeeld voor andere gemeenten?

1 juli 2021

De Haarlemse klimaatcoalitie doet tien aanbevelingen aan het lokaal bestuur om de klimaatcrisis aan te pakken.

De Haarlemse Grootouders voor het Klimaat behoren met lokale groepen van Milieudefensie, Extinction Rebellion en de FNV tot de opstellers van het manifest. De punten beslaan verschillende domeinen waarop maatregelen nodig zijn: Crisiscommunicatie & burgerparticipatie, energieverbruik, het opwekken van duurzame energie, duurzaam bouwen, groen & natuur, voedsel, de circulaire economie, bedrijven, mobiliteit en de oprichting van een rekenkamer voor het klimaat.

Het manifest geeft input voor alle politieke partijen in Haarlem op om te kiezen voor een toereikend en rechtvaardig klimaatbeleid. De punten uit dit manifest kunnen worden opgenomen de partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 

Lees het manifest van de Haarlemse Klimaatcoalitie.

Foto: Willem Brand

Ted AgesVoorbeeld voor andere gemeenten?