Herman Wijffels overhandigt het Manifest Samen voor Grond aan de Tweede Kamer

1 juli 2021

Donderdag 1 juli overhandigde Herman Wijffels, ambassadeur van de Grootouders voor het Klimaat, mede namens 221 boeren- en milieuorganisaties het Manifest Samen voor Grond aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw.

Tientallen grootouders en kleinkinderen verzamelden zich op het Plein in Den Haag om aandacht te vragen voor het belang van vitale bodems en biodiversiteit. Ze vragen politici om beleid te maken voor toekomstbestendige landbouw en toegang tot betaalbare grond te verzekeren. We staan aan het begin van een nieuwe regeerperiode en daarin moet meer aandacht komen voor onze bodem, vinden de ondertekenaars van het manifest. Want dat is de basis van ons bestaan, ons voedselsysteem, onze gezondheid en ons welzijn. 

We leven in het laatste decennium waarin we met elkaar het tij kunnen keren ten gunste van het klimaat, de natuur, de biodiversiteit en een gezonde basis voor onszelf en de generaties na ons. Maar liefst 43 procent van alle flora en fauna bevindt zich in de bodem.

Den Haag, 20210701
Aanbieding manifest Samen voor Grond door Herman Wijffels.
Foto: Michiel Wijnbergh

“De tijd dat een nieuwe regering slechts vier jaar vooruitkijkt ligt definitief achter ons. De crisissituatie van onze natuur, de achteruit hollende biodiversiteit en het klimaat eisen dat onze regering in haar beleid rekening houdt met effecten op de lange termijn en toekomstige generaties niet met onoverkomelijke problemen opzadelt,” aldus Herman Wijffels, oud-informateur en oud-SER-voorzitter. “Om deze reden zet ik me samen met deze bezorgde burgers in voor een gezonde bodem en overhandig dit manifest aan een nieuwe en jonge generatie politici. Zonder vitale bodem zijn wij niet in staat om aan een gezonde toekomst te bouwen. Dit is in het belang van iedereen: boeren, burgers, natuur, bedrijven en politici.” Wijffels overhandigde het manifest samen met circa 70 grootouders aan politici Tjeerd de Groot (D66), Peter Valstar (VVD), Laurens Dassen (Volt), Laura Bromet (GroenLinks), Derk Boswijk (CDA) en Leonie Vestering (PvdD)

De belangrijkste punten van het manifest: 

  • De toekomst van de komende generaties is afhankelijk van een gezonde en vitale bodem. Die vitaliteit staat zwaar onder druk en daarom moeten we nu handelen.
  • Stel bij ieder te nemen besluit het belang van de bodem voor de komende generaties centraal en denk vanuit hun perspectief. Werk aan een gezonde bodem, een gezonde economie, gezonde voeding en een verbonden gemeenschap.
  • Stel de beheerders van onze grond, de landbouwers in staat om de bodem op een manier te beheren die het leven ondersteunt en de vitaliteit van de bodem herstelt en verrijkt, in samenwerking met de natuur, zonder haar te verarmen en te vernietigen.
  • Doe met ons mee met beleid dat zorgt voor betaalbare toegang tot grond voor boeren en voedselgemeenschappen, nu en in de toekomst. Stel zo ook de toekomst van de boerende generaties veilig, zonder noodzaak om te intensiveren en schaal te vergroten. 

Lees meer informatie of onderteken het manifest.

Beluister het gesprek van Sven Kockelman met Herman Wijffels op NPOradio1

 

Ted AgesHerman Wijffels overhandigt het Manifest Samen voor Grond aan de Tweede Kamer