Persbericht: Grootouders voor het Klimaat: regering misleidt de burger

5 september 2019

Grootouders voor het Klimaat: regering misleidt de burger

Tempo uitvoering staat haaks op urgentie klimaatprobleem

De Grootouders voor het Klimaat staan voor het derde jaar op rij weer op Het Plein voor de Tweede Kamer. Zij vragen daar om de week aandacht voor het klimaat, in weer en wind. Na bijna drie jaar demonstreren constateren zij dat de regering ontwrichtende klimaatverandering nog steeds niet echt serieus neemt. Het tempo waarin het Klimaatakkoord uitgevoerd wordt, staat haaks op de urgentie van het klimaatprobleem.

Vandaag leveren de Grootouders voor het Klimaat dan ook een brief af bij alle Kamerleden, waarin zij benadrukken dat de kernboodschap van het Kabinet belemmerend werkt op de noodzakelijke gedragsverandering van burgers en bedrijfsleven. Premier Rutte zegt herhaaldelijk “we hebben nog 31 jaar, rustig aan maar” en woorden van soortgelijke strekking. Gemeenten hoeven pas in 2021 een regionale energiestrategie op papier te hebben, dus heel veel mensen doen een pas op de plaats in afwachting daarvan, terwijl we juist zouden moeten gaan rennen in plaats van stil staan.

De eerlijke boodschap aan de bevolking zou zijn: “De aarde is nu al te warm, met alle effecten van dien. Maar als we met z’n allen -politiek, bedrijfsleven en burgers – voortvarend aan de slag gaan, dan kunnen we de schade binnen de perken houden”

De Grootouders voor het Klimaat vragen aan de Tweede Kamer:

    1. De wetsvoorstellen van het Kabinet, voortvloeiend uit het Klimaatakkoord,die worden voorgelegd aan de Tweede Kamer, zodanig te amenderen dat recht gedaan wordt aan de rechterlijke uitspraak in de Urgenda zaak, de zwakke punten uit het Klimaatakkoord (zie bijlage) worden versterkt, de uitvoering van maatregelen met spoed van start gaat.
    2. Het Kabinet te vragen een plan te maken voor de 55% reductie per 2030, die Nederland in Europa bepleit
    3. Initiatief te nemen voor een grootschalige overheidscampagne, die zorgt voor een eerlijke informatieverschaffing aan de burger, om draagvlak voor de klimaatmaatregelen en gedragsverandering te bevorderen.

Bekijk de volledige brief en bijlage en voor meer informatie: grootoudersvoorhetklimaat.nl

Henriette Delissen
hoofd communicatie
henriette.delissen@urgenda.nl
0615665491

Grootouders voor het Klimaat is een beweging voor iedereen die zich wil inzetten voor de volgende generaties. – De toekomst van onze kleinkinderen staat op het spel – is de drijfveer om aandacht te vragen voor het klimaat. Dit doen ze onder andere door middel van een manifest, regionale en landelijke activiteiten en door bewustzijn vergroten onder de jeugd. Sinds de start in december 2016 zijn de Grootouders voor het Klimaat twee maal per maand voor de ingang van de Tweede Kamer te vinden.

urgendaPersbericht: Grootouders voor het Klimaat: regering misleidt de burger