PBL: Nederland gaat bij huidig beleid Urgenda vonnis niet realiseren

16 juli 2019

In het zogenoemde Urgenda vonnis van 2015 heeft de rechtbank de Nederlandse Staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen in 2020 te reduceren met 25% ten opzichte van 1990. In hoger beroep is dit vonnis in 2018 bekrachtigd. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft op 25 januari een prognose gepubliceerd van de te verwachten uitstoot in 2020. Die zegt dat we bij het huidige beleid de 25% niet gaan halen en uitkomen op ca. 21%. Ook zal het aandeel duurzame energie in 2020 lager uitvallen dan de Europese verplichting die Nederland is aangegaan: 12,2% in plaats van 14%. Dat betekent dat er een groot gat is. De optimistische inschatting vanuit Den Haag is dat er een gat is van zo’n 9 miljoen ton CO2. Urgenda denkt dat het gat groter is op basis van ander onderzoek. Om dat gat te dichten zouden er op korte termijn extra maatregelen moeten worden genomen (zie lijstje met mogelijke maatregelen).
Het kabinet kondigde aan dat er in april maatregelen zullen worden aangekondigd om het gat te dichten. Gezien de grootte van het gat, de tijd die het duurt om maatregelen te realiseren, de kosten die met maatregelen gemoeid zijn en de maatschappelijke weerstand tegen bijvoorbeeld verlaging van de maximum snelheid, zijn meer acties nodig om de 25% reductie te halen. Als Grootouders voor het Klimaat zullen wij blijven hameren op het nemen van concrete maatregelen.

urgendaPBL: Nederland gaat bij huidig beleid Urgenda vonnis niet realiseren