Kabinet Rutte IV moet aan de bak

17 februari 2022
Demonstranten Klimaatmars bij Koninklijk Paleis op de Dam

Burgers en milieu-en klimaatgroepen dringen er al jaren op aan dat premier Mark Rutte de regie neemt. Klimaat en stikstof dienen chefsache te zijn. In deze opvatting staan we niet alleen. Ook Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, pleit in haar nieuwjaarsvisie ‘Overheidsregie in een wereld die verandert‘ voor de klassieke overheidsrol van marktmeester. Ongering breekt een lans voor een betere beprijzing van de milieukosten en onderstreept tevens de rol voor de overheid om een duidelijk perspectief te laten zien.

Demonstranten Klimaatmars bij Koninklijk Paleis op de Dam

Klimaatmars in Amsterdam, november 2021 Foto: Sabine Joosten/ANP

Kortom, het is hoog tijd voor helder klimaatbeleid. De ambtelijke top van het ministerie van EZK is er klaar voor, de burgers, de klimaatorganisaties en het bedrijfsleven vragen erom. Nu is toch echt het kabinet aan zet.

Als Rutte IV zijn werk gaat doen, hoeven burgers en actiegroepen niet langer naar de rechter te stappen.

Aldus de conclusie van Johan Vollenbroek, Marjan Minnesma en Frans Vollenbroek in dit artikel in het FD van 17 februari 2022.

Johan Vollenbroek is voorzitter van MOB Mobilisation for the Environment. Marjan Minnesma is directeur van Urgenda. Frans Vollenbroek is actief voor Grootouders voor het Klimaat.

Ted AgesKabinet Rutte IV moet aan de bak