Data demonstraties Tweede Kamer bekend

27 september 2021
Pleidemonstratie

Vanaf heden demonstreren de grootouders op de Bezuidenhoutseweg bij het tijdelijke Tweede-Kamergebouw.

Pleindemonstratie

Foto: Branko de Lang

Looproute naar demonstratieplek

Looproute naar demonstratieplek

De data zijn 7 oktober, 4 november, 18 november, 2 december en 16 december. Zoals bekend demonstreren we niet tijdens recesperioden. Op 2 december is het eerste (en laatste??) lustrum: we staan dan al 5 jaar aan de bel te trekken bij de politici. We zullen daar op bijzondere manier bij stilstaan.

Ted AgesData demonstraties Tweede Kamer bekend