Terugblik Inspiratiedag

10 september 2022

Dinsdag 6 september waren circa 100 deelnemers aanwezig op de inspiratiedag in de fraaie Botanische Tuinen in Utrecht.

We luisterden naar een heldere presentatie van klimatoloog Peter Kuipers Munneke, die sprak vanuit zijn specialisme gletsjers en ijskappen. Het is een gave dat een wetenschapper dit toegankelijk, met hier en daar een kwinkslag, kan vertellen.

Na een smakelijke lunch discussieerden we in groepjes over de vraag welke onderwerpen of speerpunten we belangrijk vinden om als Grootouders mee bezig te blijven of aan te beginnen.

Ook presenteerden de verschillende werkgroepen zich, zodat bezoekers zich een beeld kunnen vormen van hun activiteiten en zich zo mogelijk erbij aansluiten. Extra handen en meedenken zijn altijd nodig.

Aan het eind van de prima georganiseerde dag namen we “afscheid” van Urgenda, al betekent dat niet het einde van onze contacten en samenwerking. We bedankten Marjan Minnesma die ons nog de nodige adviezen meegaf. En als dank gaven wij Urgenda een lindelaan in het Leuker voedselbos.

Ted AgesTerugblik Inspiratiedag