Reactie Grootouders op het Coalitieakkoord

20 december 2021

Onze diepe zorg over de leefbaarheid van onze planeet voor toekomstige generaties noopt tot een kritische blik.

De nieuwe regering wil vooral met subsidies de energietransitie aanjagen, maar de overheid moet ook actief inzetten op verhoging van de CO2 prijs en wettelijke normering, zodat er minder subsidie hoeft te worden verstrekt. Het heeft immers geen pas om geld te lenen van de volgende generaties om de energietransitie te bekostigen die de huidige generatie twintig jaar geleden al had moeten inzetten.

Er staan veel goede dingen in het coalitieakkoord. Maar wordt ook alles gedaan wat echt nodig is? Wij vinden van niet. De dingen die ontbreken zijn niet revolutionair. Ze kunnen met wat politieke wil de komende jaren worden uitgevoerd. Het Coalitieakkoord is gelukkig niet het laatste woord. Doorrekening door Planbureau voor de Leefomgeving moet nog plaatsvinden, het beleid moet door de nieuwe ministers worden uitgewerkt en het Parlement heeft nog veel mogelijkheden om aanpassing af te dwingen.

Als Grootouders voor het Klimaat zullen we de politiek blijven wijzen op wat nodig is.

Lees hier onze volledige reactie.

Ted AgesReactie Grootouders op het Coalitieakkoord