Stop zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden

Auteur: Bert Metz
27 mei 2021

Deze boodschap kwam vorige week niet van Greenpeace of Milieudefensie, maar van het Internationale Energieagentschap IEA, opgericht om de toevoer van (vooral fossiele) energie voor de westerse wereld te waarborgen. Het was

een van de belangrijkste conclusies van een studie naar de implicaties van het naar nul terugbrengen van de CO2 uitstoot van de energie- en industriesector in de wereld, wat nodig is om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad boven het niveau van 1750-1800 te beperken.

De redenering van de studie is simpel: als de CO2 uitstoot in 2050 wereldwijd nul moet zijn, dan is er nu al ruim voldoende kolen, olie en gas voor de tot 2050 nog benodigde fossiele brandstoffen. Nieuwe voorraden zoeken heeft dus helemaal geen zin. Als je dat wel doet, dan kan het weggegooid geld betekenen. En het geld daarvoor moet juist gestopt worden in duurzame energieopwekking, willen we op tijd voldoende alternatieven hebben voor fossiele energie. 

Nog een belangrijke conclusie: het kan nog wel, de opwarming beperken tot 1,5 graad. Maar alleen als er vanaf nu volle vaart wordt gemaakt met energiebesparing, uitbreiding van zon- en windenergie, elektrische auto’s, verduurzaming van alle woningen en gebouwen en waterstof en afvang en opslag van CO2 voor verduurzaming van de industrie. En alleen als burgers meewerken aan de noodzakelijke veranderingen en hun gedrag aanpassen.

Dat betekent vooral voor olie- en gasbedrijven (en trouwens ook voor kolenbedrijven) dat ze hun investeringen drastisch moeten verschuiven. Tot nu toe gaat verreweg het meest daarvan naar fossiele energie. Dat wordt voor een flink deel door banken gefinancierd. Pas dit jaar lijkt in die bankfinanciering een kentering plaats te vinden.  Dit is maar een van de vele signalen dat de fossiele energie industrie onder druk komt te staan. Afgelopen week stemde 30% van de aandeelhouders van Shell voor een aanscherping van de klimaatstrategie, met name voor het sneller afbouwen van de fossiele investeringen.

Er is hoop!

Ted AgesStop zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden