Duurzame Handel: geen ver-van-je-bed-show

29 september 2022

De pleinbijeenkomst van 6 oktober a.s. (14.00 – 15.00 uur) heeft als thema ‘Duurzame Handel: geen ver-van-je-bed-show’.

De vorige minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Tom de Bruin van D’66) heeft in december vorig jaar aangekondigd dat hij een Nederlandse wet gaat voorbereiden om bedrijven te dwingen tot meer verantwoordelijkheid voor hun aanvoerketens. Daarmee legt hij, tot vreugde van maatschappelijke organisaties en tot verdriet van een bedrijvenlobby, een SER-advies naast zich neer. Daarin werd uitsluitend gesproken over de noodzaak van een Europese aanpak.

Wetgeving is nodig om de arbeids- en milieuomstandigheden te verbeteren in met name ontwikkelingslanden, waar grondstoffen worden gedolven en producten voor westerse consumenten worden gemaakt.

René van Hell

Bedrijven zouden worden verplicht daar veel meer toezicht op te houden en informatie over te verstrekken.

Critici van het SER-advies wezen er toen al op dat de doorverwijzing naar Brussel tot jaren uitstel zou leiden. Dat gebeurde ook, de behandeling van Europese wetgeving werd steeds weer uitgesteld. De Bruijn zei ‘zeer teleurgesteld’ te zijn en concludeerde dat Nederland nu zelf het voortouw moet nemen. Dit omdat hij geen tijd wil verliezen en om de druk op Brussel op te voeren.

Maatschappelijke organisaties reageerden verheugd. ‘Dit is een zeer belangrijke stap om ervoor te zorgen dat verantwoord en duurzaam ondernemen in wereldwijde ketens de norm wordt’, zei Manon Wolfkamp van het MVO Platform.

Op 11 mei dit jaar heeft de Partij van de Arbeid kamervragen gesteld over de ontbossing van het Amazone-gebied ten behoeve van soja-export naar Nederland.

De toenmalige ministers Kaag en Schouten hebben de vragen beantwoord en stellen dat ongeveer 5% van de Braziliaanse export van sojaproducten (bonen, meel en olie) naar Nederland gaat en dat ons land vooral een doorvoerland is. Ze voegen hier aan toe: ‘De soja die is bestemd voor Nederlandse consumptie is grotendeels afgedekt met duurzaamheidscertificaten die erop toezien dat zonder ontbossing is geproduceerd’.

Volgens Zembla (uitzending van 25-11-21) is de certificering van soja die naar Nederland komt niet waterdicht. Integendeel, uit de opnames blijkt dat grote stukken bos gekapt worden voor zogeheten ontbossingsvrije soja.

De Grootouders zijn benieuwd naar de stand van zaken rond de Nederlandse wet en zijn van mening dat deze wet ook een einde moet maken aan de vrijblijvendheid van het huidige certificeringssysteem. Dan weten we ook of de soja uit Brazilië echt op verantwoorde wijze geteeld wordt.

Wij hebben de heer René van Hell van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassador Sustainable Development, uitgenodigd om met ons hierover te praten op de pleinbijeenkomst van 6 oktober as. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. U vindt ons om 14.00 bij de bezoekersingang van de Tweede Kamer, Prinses Irenepad, Den Haag.

Ted AgesDuurzame Handel: geen ver-van-je-bed-show