Donatiecampagne Grootouders van start

6 december 2021
Grootouders verzameld op het Plein in Den Haag

Als Grootouders is het onze vurigste wens om de toekomst voor de volgende generaties veilig te stellen. Om daarin te slagen, willen we heel graag onze slagkracht verder vergroten. Helpt u mee?

Grootouders verzameld op het Plein in Den Haag

Ja, ik steun met een donatie!

Als beweging van Grootouders voor het Klimaat willen we méér doen. Meer mensen informeren en overtuigen, zodat ons geluid door de politiek niet kan worden genegeerd. Meer initiatieven nemen om de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek te beïnvloeden en organisaties en bedrijven op hun verantwoordelijkheid aan te spreken.

De stichting Urgenda heeft de afgelopen vijf jaar het grootste deel van onze kosten voor haar rekening genomen. Daar zijn we Marjan Minnesma en haar medewerkers zeer erkentelijk voor. De afgelopen jaren bedroeg onze begroting zo’n €40.000 per jaar. Een bescheiden deel daarvan bestond uit spontane donaties. Als wij als beweging echt willen groeien, zullen we een serieus deel van de begroting zelf moeten financieren. Zeker als we ons nadrukkelijker willen manifesteren, is er meer financiële armslag nodig.

Ja, ik steun met een donatie!
Ted AgesDonatiecampagne Grootouders van start