Bosschenaren bezorgd over gemeentelijk klimaatbeleid

11 oktober 2021

Een groep van bezorgde Bosschenaren heeft het gemeentebestuur om data gevraagd die aantonen hoe ver de stad is met het halen van de klimaatdoelen. De inwoners stellen dat er inmiddels meer dan voldoende argumenten voor de gemeente zijn om een klimaatbeleid te voeren dat in lijn is met het klimaatakkoord van Parijs. De opwarming van de aarde moet daarbij onder het liefst 1,5 graad Celsius blijven om de ergste gevolgen van verdere klimaatontwrichting te voorkomen. De aangeleverde klimaatdata maakten de inwoners zeer bezorgd over de voortgang.

‘s-Hertogenbosch

Bezorgd over voortgang

Inzicht in deze data maakten de inwoners zeer bezorgd over de voortgang. De data tonen namelijk aan dat de stad tussen 1990 en 2019 20% uitstoot van CO2 heeft gereduceerd. Dat is een reductie van 0,67% per jaar. Wanneer je kijkt naar de laatste twee jaren die berekend zijn door het ingenieursbureau Arcadis zien we dat in 2019 de CO2-uitstoot met 1,45% is afgenomen t.o.v. 2018 (van 914.041 ton CO2 in 2018 naar 900.832 ton CO2 in 2019). Met dit tempo halen we het EU doel in 2030 (een reductie van -55% t.o.v. 1990) nooit. Er moet ongeveer een verdriedubbeling van de inzet worden getoond om in 2030 op die 55% CO2-reductie te komen.

Tienpuntenplan klimaatactie

Het vriendelijke doch dringende verzoek van de bezorgde inwoners aan het huidige en toekomstige bestuur is het daarom om veel voortvarender aan de slag te gaan met het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente. De bezorgde inwoners hebben het bestuur aanvullend Tienpuntenplan  aangeboden waarmee zij zelf actief meedenken en ideeën aandragen om die uitstoot naar een veilig niveau terug te brengen.

Dit 10-punten actieplan is gemaakt door de oprichters van Klimaatcoalitie Den Bosch:

Extinction Rebellion Den Bosch
Grootouders voor het Klimaat Den Bosch
Milieudefensie Den Bosch
Joris Overmeer
Rob van der Rijt (oprichter Klimaatplein)

Ted AgesBosschenaren bezorgd over gemeentelijk klimaatbeleid