Bezoek aan Climate CleanUp en Next Planet Labs

16 oktober 2022

Een delegatie Grootouders voor het Klimaat bezocht op 13 oktober Next Planet Labs en Climate CleanUp, dit op uitnodiging van Linda Vosjan die op 16 juni onze gast was op de Pleindemonstratie. Linda startte met presentaties over Climate Clean Up en over het laboratorium Next Planet Labs. In het kort: ze streven met een aantal ondernemingen naar opslag van koolstof door gebruik te maken van natuurlijke processen zoals, onder andere, rotsverwering (olivijn als voorbeeld), agroforestry, bamboe- en zeewierkweek. Het volgend plaatje geeft verschillende processen weer.

Daarnaast zijn er in het Next Planet Labs onderzoekers bezig met kleinschalig zuiveren van water en ontzilten van water  op verschillende manieren o.a. ultrafiltratie en elektro-coagulatie. We hebben dat op pilot schaal kunnen zien (zie foto). De ‘Blue Elephant’, die uit afvalwater irrigatiewater maakt, is momenteel al in gebruik in Palestina. De energie nodig voor de verschillende apparaten komt uit zonnepanelen. Daarnaast was er een apparaat in ontwikkeling dat via elektrische ontlading uit lucht ammoniumnitraat produceert, dat als kunstmest kan worden aangewend.

Climate CleanUp is ook betrokken geweest bij de vertaling van ‘Drawdown’ (recensie op onze website) en ‘Regeneration’ (recensie komt op onze website), twee boeken waarin de mogelijkheden van koolstofreductie en koolstof opslag beeldend, en veel andere klimaatpositieve processen en methoden, kwantitatief zijn beschreven. 

Het is bijna te veel om allemaal weer te geven, er gebeurt ontzettend veel en dat is hoopvol. Ondernemers die het heft in eigen handen hebben genomen om klimaatproblemen op te lossen. 

Als laatste neem ik een stukje over van een medebezoeker.

Als grootouder mocht ik op bezoek bij Climate CleanUp.
Hartelijk ontvangen door Linda Vosjan maakte ik kennis met innovatieve ondernemers die zich inzetten voor een nieuwe, op natuur gebaseerde, economie. Pioniers die hier zoveel voorover hebben dat ze inleveren op inkomen, vaak niet verzekerd zijn bij ziekte en geen pensioen opbouwen. Daar staat tegenover een niet aflatend enthousiasme en geloof in kansen. We kunnen hen steunen met minimaal € 30 per maand. DOEN, zou ik zeggen.

Lowie en Paula van Liere

Ted AgesBezoek aan Climate CleanUp en Next Planet Labs