Uitgebreid verslag webinar Henri Bontenbal

16 februari 2021

De Grootouders hebben Henri Bontenbal gevraagd te reageren op het 10-Puntenplan tijdens een webinar. Bert Metz zat de vergadering voor, ondersteund door Frans Vollenbroek. Het aantal deelnemers was 55. Philip Beekman laat de urgentie zien aan de hand van de volgende figuur:

Er moet dus 50 megaton meer gereduceerd worden tussen 2020 en 2030 dan wat met bestaand beleid kan worden bereikt.

Vijf punten van Henri Bontenbal

Henri Bontenbal begint met zijn eigen 5 (uitgangs)punten:

  1. Ambitie en effectiviteit moeten hand in hand gaan. Het heeft geen zin om ambities te stellen die onhaalbaar zijn.
  2. We moeten veel meer Europees denken en meeliften op Europa.
  3. Polarisatie in de energietransitie is niet goed: grote bedrijven uitsluiten en boeren de schuld geven heeft geen zin.
  4. Klimaatbeleid moet samen gaan met een nieuw verdienmodel.
  5. Rentmeesterschap gaat ook over financiële houdbaarheid en kwaliteit van het landschap dat we doorgeven aan volgende generaties.

In de chatbox verschijnen al de eerste opmerkingen: 1) hoge ambities zijn toch juist stimulerend, lage ambities leiden tot uitstelgedrag; 2) we mogen zeker meer Europees denken, maar niets staat in de weg om het voortouw te nemen op punten waar dit kan; 3) de schuld geven klinkt anders dan man en paard noemen; 4) geld verdienen is prima, maar impopulaire maatregelen zijn niet uit te sluiten; 5) het hoeft niet zo goedkoop mogelijk, het zou zo gezond mogelijk moeten zijn.

10-Puntenplan van de Grootouders

Op het 10-Puntenplan reageert Henri als volgt:

Eens met aanscherping klimaatwet, maar wel bezien in de Europese context. De nieuwe Europese doelen moeten nog worden vertaald naar nationaal niveau.

Post-corona is complex en kan niet in 10 jaar. Afbouw van aardgas kan bijvoorbeeld niet in korte tijd, omdat het elektriciteitsnet de omslag naar elektrisch huishouden en vervoer niet aan kan op de piekuren. Moeten we misschien toch nog buitenlands aardgas gebruiken. En de omslag meer op Europees niveau richten.

CDA wil inderdaad meer wetenschappelijke aanpak, maar dan met VK als voorbeeld, waar ze een ‘Committee on Climate Change’ hebben. Dat hebben wij echter al: het PBL. Een klimaatautoriteit zoals wij dat willen, met uitvoerende bevoegdheden, zit er dus niet in. Henri stelde vraagtekens bij het Burgerberaad, met name: zouden mensen c.q. de Grootouders uitkomsten accepteren die niet welgevallig zijn?

CO2 prijs: ‘prijs is niet het doel, maar een middel. CO2 reductie is het doel’, aldus Henri. Voor de industrie die onder het EU ETS valt geen beprijzing die verder gaat dan we in Europa overeenkomen. Dat betekent dus geen nationale heffing. In het CDA verkiezingsprogramma staat ook dat de Nederlandse CO2-heffing voor de industrie geschrapt zal worden zodra Europa haar reductiedoelstelling verhoogt naar 55%. CDA wil liever gesprekken gaan voeren met grote emitters en met hen afspraken maken.

Normen: ja, met name als het gaat om bijmeng verplichting, bronbeleid, etc.

Landbouw: Henri verwijst naar andere deskundigen, hij beperkt zich tot de energie transitie.

Gebouwde omgeving. Henri vindt dat de oplossingen afhangen van de situatie: warmtepompen, hybride en warmtenetten zijn mogelijkheden. Warmtepompen alleen gaat niet, als 5 miljoen huishoudens op een koude dag hun warmtepomp aan hebben staan, dan kan het elekticiteitsnet dat niet aan.

NL koploper industrie. Henri is het hiermee eens.

Klimaatneutrale mobiliteit kwam niet uit de verf.

Grondwet: te omslachtig vindt Henri. Hij heeft liever meer Bêta’s in de Tweede Kamer.

Discussie

In de opmerkingen en vragen klonk nogal wat teleurstelling door, vooral over de ambitie en de snelheid, die het CDA bij monde van Henri Bontenbal uitstraalt. Wat als bedrijven niet leveren, ondanks afspraken? Waarom verschuilen achter Europa? Ook lijkt Henri het kabinet Rutte III nogal te verdedigen: ‘er zijn grote stappen gemaakt’, zegt hij, ‘maar dit wordt niet herkend’.

‘Zonder rechter was er helemaal niets gebeurd!’, was een van de chat reacties en ‘Hoe meer Henri het beleidsverleden verdedigt, hoe ongeloofwaardiger hij wordt’. Sommige chatters vinden zijn betoog ook te technisch: ‘er spreekt te weinig visie uit.’, maar er is ook waardering voor zijn deskundigheid.

Henri, ben je ongerust, zoals wij Grootouders ongerust zijn, was de slotvraag. Ja, verzekerde Henri met klem, ‘ik heb ook kinderen en wil dat zij in een mooie wereld opgroeien’. Zijn stem klonk oprecht en aangedaan. Misschien kan Henri het CDA beleid aanscherpen als hij wordt verkozen.

urgendaUitgebreid verslag webinar Henri Bontenbal