20 april 2021 Webinar EU Green Deal

Webinar ”De Europese Green Deal en het klimaatbeleid”

Op dinsdag 20 april van 19.30 – 20.30 uur organiseren we een webinar over ”De Europese Green Deal en het klimaatbeleid”.

De EU lidstaten, inclusief Nederland, zijn al akkoord met aanscherping van de EU klimaatdoelen: netto-nul uitstoot van broeikasgassen in 2050 en als tussendoel 55% reductie t.o.v. 1990 in het jaar 2030. Hoe gaat Europa deze doelen halen?

De EU Green Deal bevat daarvoor een aantal belangrijke (nog verder uit te werken) voornemens voor energie, transport, industrie, gebouwde omgeving, landbouw en bossen.

Hoe denkt Europa dat te realiseren? Hoe staat Nederland hierin? En wat vindt het Europees parlement?

Als spreker zal Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, ons hierover informeren.

Bekijk het webinar.  En ook de presentatie van Bas Eickhout is terug te zien.

Ted Ages20 april 2021 Webinar EU Green Deal