4 november webinar Houtige Biomassa

23 oktober 2020

HOUTIGE BIOMASSA, WAAR WEL EN WAAR NIET?

sprekers: Jelmer Vierstra, senior programma manager bij Natuur en Milieu, en Martin Junginger, hoogleraar Bio-Based Economy aan Universiteit Utrecht.

Je kunt de discussie terugkijken
Bekijk ook de presentatie van Jelmer en de presentatie van Martin.

Er is op dit moment veel discussie over dit onderwerp in de maatschappij, ook bij wetenschappers en politici. Houtige biomassa wordt op dit moment (met subsidie) ingezet voor bijstook in kolencentrales en voor verwarming van woningen via warmtenetten als onderdeel van de afspraken in het Klimaatakkoord.

Het webinar zal zich richten op laatstgenoemde inzet van houtige biomassa. Door sommigen wordt gesteld dat dit geen duurzame oplossing is. Anderen stellen dat inzet van houtige biomassa voor verwarming van gebouwen via warmtenetten wel duurzaam kan en beter is dan verwarming met aardgas.

Een ander discussiepunt is of het al dan niet gewenst is de inzet van biomassa voor warmteopwekking te subsidiëren. De Sociaal Economische Raad heeft geadviseerd de subsidiëring van biomassa voor deze toepassingen af te bouwen.

In het webinar zullen beide discussiepunten door de twee sprekers worden belicht.

Zoals je ziet, hebben we er deze keer voor gekozen om twee sprekers uit te nodigen. Het zijn twee opponenten in dit debat. Daarmee kunnen de deelnemers zich hopelijk een goed beeld vormen van de diverse argumenten. Er is voldoende tijd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

urgenda4 november webinar Houtige Biomassa