20 maart: Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen

Stem voor het klimaat!

De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschapsbesturen bieden een uitstekende gelegenheid om te stemmen voor een degelijk klimaatbeleid.Om zo de wereld leefbaar te houden voor toekomstige generaties. De tijd dringt!

Provincies en waterschappen bepalen in jouw omgeving wat er wordt gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Geef jouw stem daarom aan een partij met concrete plannen voor:

  • duurzame energie (bijv. zonne- en windenergie, aardwarmte)
  • duurzame mobiliteit (elektrische auto’s, OV en fiets)
  • afbouw fossiele energie (restwarmte industrie, geothermie)
  • duurzame landbouw (lokale kringloop, minder vee)
  • water (aanpak verdroging: veenweidegebieden, waterhoogte en wateroverlast)

Provinciale Staten kiezen straks de nieuwe Eerste Kamer. Een ´klimaatvriendelijke´ samenstelling van de Eerste Kamer is van groot belang voor doelgericht landelijke klimaatbeleid (wat nu nog lang niet door alle partijen in de Tweede Kamer uitgedragen wordt).

Doe een stemwijzer:

Specifiek over windenergie: Windkieswijzer

Groningen       Kieskompas Groningen, Mijn stem Groningen
Friesland         Stemwijzer Friesland
Drenthe            Kieskompas Drenthe
Overijssel         Stemwijzer Overijssel
Flevoland         Stemwijzer Flevoland, Mijn stem Flevoland
Gelderland       Groene Kieswijzer Gelderland,
Stemwijzer Gelderland, Kieskompas Gelderland
Utrecht             Kieskompas Utrecht, Mijn stem Utrecht
Noord-Holland  Stemwijzer Noord-Holland
Zuid-Holland     Groene Kieskompas, Stemwijzer Zuid-Holland  
                           Kieskompas Zuid-Holland
Zeeland            Mijn stem Zeeland
Noord-Brabant  Stemwijzer Noord-Brabant
Limburg            Stemwijzer Limburg, Mijn stem Limburg

Bekijk de partijprogramma’s

Je hoeft echt niet alle partijprogramma’s te lezen. Maar per provincie kiest een partij bepaalde speerpunten die anders kunnen zijn dan de landelijke agenda én er doen andere partijen mee. Bekijk daarom de partijprogramma’s op de onderwerpen die jij belangrijk vindt in jouw provincie. Zoek met google of een ander zoekprogramma: provincie .. partijprogramma ..

Een paar provincies hebben overzichtswebsites gemaakt:

Groningen
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Limburg

Wat doen de Provinciale Staten en waterschapsbesturen precies?

Lees deze tekst of bekijk dit filmpje over de taken van de provincie.
Bekijk dit interactief filmpje over de Provinciale Staten verkiezingen en waterschapsverkiezingen.
In deze podcast komt alles naar voren ook de getrapte verkiezingen, heemraden en geborgde zetels.

Help mee en verspreid online de volgende boodschap


Beste …. ,

Stem voor het Klimaat!

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Provincies en Waterschappen kunnen
veel doen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering flink te beperken. Omdat IEDERE STEM VOOR HET KLIMAAT TELT
voeren de ‘Grootouders voor het Klimaat’ actie voor zoveel mogelijk klimaatstemmen en jij kan daar je steentje aan bijdragen.

Doe mee aan onze digitale flyer-actie! Het kost weinig moeite, maar kan een groot effect hebben.

Stuur deze mail door of stuur de foto via Whatsapp aan grootouders, grootooms, groottantes
en aan iedereen in je familie- en vriendenkring die het leefmilieu van toekomstige generaties belangrijk vindt.

Op deze manier kunnen we een heel grote groep mensen bereiken, en het politieke landschap zodanig veranderen dat
we ons werkelijk vertegenwoordigd voelen.

Zie voor meer acties onze website www.grootoudersvoorhetklimaat.nl
en Facebookpagina www.facebook.com/Grootoudersvoorhetklimaat

Namens onze kinderen en kleinkinderen hartelijk dank voor je medewerking.

Kerngroep Grootouders voor het Klimaat

urgenda20 maart: Provinciale Staten en waterschapsverkiezingen