18 mei 2021 Webinar Mobiliteit, Energie en Klimaat

19 mei 2021

Het webinar over het belang van Mobiliteit voor het klimaat, de burger, en de politieke agenda kun je nu opnieuw bekijken.

Bekijk het webinar op Youtube.

De spreker: Jan Korff de Gidts (o.a. voorzitter van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio).

Met Mobiliteit bedoelen we het gemak waarmee je je zelf of vracht verplaatst. Mobiliteit is van zeer groot maatschappelijk belang. Mensen produceren als bijproduct van personen- en vrachtvervoer ongeveer één vijfde van alle mondiaal per jaar uitgestoten CO2. Die 20% CO2 moet per 2050 nul of tenminste netto nul worden, terwijl verwacht wordt dat de behoefte om zichzelf of vracht te verplaatsen zal toenemen.
In de regio dienen zich echter ook kansen aan; er is dus ruimte voor optimisme.

Hier kan Jan Korff de Gidts ons helpen en richting wijzen. Hij is al vele jaren actief bij de organisaties Regionaal Burgerinitiatief Kracht van Utrecht en Vrienden van Amelisweerd. Ook is hij voorzitter van de Regionale Klimaattafel Ruimte en Mobiliteit Utrechtse Regio. In het webinar staat het thema personen-mobiliteit centraal.
Jan Korff de Gidts is beschikbaar voor webinars en lezingen: contactenkvu@gmail.com.

 

Ted Ages18 mei 2021 Webinar Mobiliteit, Energie en Klimaat