PBL steunt visie Grootouders op het coalitieakkoord

29 december 2021

De visie van de Grootouders voor het Klimaat op het coalitie-akkoord is vergelijkbaar met het commentaar van het Planbureau voor de Leefomgeving op dat stuk.

“De maatregelen waarmee het volgende kabinet de klimaat- en stikstofdoelen wil bereiken zijn te zeer gebaseerd op vrijwilligheid. Daarvoor waarschuwt het PBL na bestudering van de plannen. Bovendien lijken de ambitieuze reductiedoelen voor de uitstoot van stikstof en broeikasgassen in 2030 niet realistisch, aangezien veel beleid de komende jaren nog uitgewerkt moet worden.” aldus Yvonne Hofs in dit artikel in de Volkskrant van 24 december.

Lees de reactie van het PBL op het akkoord: Coalitieakkoord zet stevige ambities neer, maar uitvoering is uitdaging.

En hier vind je de reactie van de Grootouders op het Coalitieakkoord.

Ted AgesPBL steunt visie Grootouders op het coalitieakkoord