Brief Informateur over noodzaak CO2-prijs

13 juni 2021

Betreft: aanbieding pleidooi voor sterke verhoging van de CO2-prijs

Zaandam, 2 juni 2021

Geachte informateur,

Als Grootouders voor het Klimaat, een beweging van grootouders en senioren die zeer bezorgd zijn over de wereld waarin onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leven als klimaatverandering niet grondig en snel wordt aangepakt, hebben wij 10 hoofdpunten geformuleerd die in een duurzaam regeerakkoord zouden moeten worden opgenomen. Zie https://testted.grootoudersvoorhetklimaat.nl/politiek/10-punten-voor-een-duurzaam-regeerakkoord/ .

Een uitwerking van een van de elementen hieruit, de noodzaak voor een krachtige CO2 beprijzing, ondertekend door onze ambassadeurs prof. Dr. Hans Opschoor en prof. Dr. Wim Hafkamp van de Erasmus Universiteit, voegen wij hierbij. De cruciale rol van CO2 beprijzing in het slagen van het klimaatbeleid is breed onderkend. Met de recente rechterlijke uitspraak inzake Shell wordt die beprijzing extra relevant, willen we voorkomen dat andere oliebedrijven blijven investeren in fossiele brandstoffen terwijl Shell stappen terug moet doen. En zonder adequate CO2 beprijzing zal het onmogelijk zijn de vraag naar fossiele brandstoffen te doen dalen ten gunste van duurzame energie.

Wij hopen dat dit element uit ons plan U kan helpen bij uw advies hoe de aanpak van een van de grote problemen van deze tijd in een regeerakkoord zijn weerslag kan krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Namens Grootouders voor het Klimaat,

Philip Beekman                    Bert Metz 

 

Meer informatie over onze acties tijdens de kabinetsformatie is te vinden op de pagina Politiek.

Ted AgesBrief Informateur over noodzaak CO2-prijs