Brief aan de kleinkinderen n.a.v. de Klimaatzaken

14 juni 2021

Dit bericht is hopelijk een oppepper voor die jongeren die al lang denken dat hun toekomst er niet erg rooskleurig uitziet.

mei 2021

Lieve ………

Schrijf ze op in jullie agenda 24 juni 2015 en 26 mei 2021. Twee mijlpalen. Twee belangrijke momenten in de geschiedenis van de aarde. Twee momenten waarop door de rechter uitspraken werden gedaan die veel invloed gaan hebben op

Foto: Bart Hoogveld

jullie toekomst. Dit zijn de dagen waarop  gedaagden werden gedwongen dusdanige maatregelen te nemen dat de door velen voorspelde bedreiging misschien bijtijds wordt voorkomen. Niet zomaar een bedreiging. Het betreft de grootste bedreiging voor mens en dier sinds het bestaan van de mens. 

Op 24 juni 2015 was de gedaagde de Nederlandse Overheid, op 26 mei 2021 was de gedaagde de Royal Dutch Shell. Zo op het eerste oog lijken het kruimels op wereldschaal, maar de uitstraling reikt veel verder. Het proces tegen de Nederlandse Overheid werd aangespannen door klimaatorganisatie Urgenda. Het proces tegen de Royal Dutch Shell werd aangespannen door milieuorganisatie Milieudefensie. In beide gevallen waren sommigen van ons mede-eisers. 

Als gevolg van het gewonnen proces tegen de Nederlandse Overheid zijn in veel andere landen vergelijkbare kimaatprocessen begonnen. Omdat de gebruikte argumenten in de Urgenda zaak ook gelden voor de processen in de andere landen is de kans groot dat de overheden van die landen eveneens door hun rechters worden gedwongen maatregelen te nemen, met wereldwijd minder uitstoot van broeikasgassen als resultaat.

Royal Dutch Shell is geen overheid. Zij is dus niet gehouden aan de uitspraak in de Urgenda zaak, maar is wel verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van broeikasgassen. Vandaar dat Milieudefensie besloot een proces tegen hen aan te gaan in de hoop dat RDS ook kan worden gedwongen om haast te maken met het verminderen van de uitstoot. Dat bleek op 26 mei 2021 de rechter dus ook te vinden. Omdat ook bij dit proces duidelijk is dat de gebruikte argumenten ook van toepassing zijn op andere vervuilende bedrijven zal deze uitspraak ook grote gevolgen hebben voor andere bedrijven. 

Een grote winst voor de toekomst, voor jullie toekomst, dus. Twee dagen om daar internationale feestdagen van te maken want wereldwijd zullen nu door overheden en bedrijven maatregelen moeten worden genomen om een leefbare aarde voor jullie en volgende generaties te waarborgen.

Veel liefs, je Oma en je Opa.

Ted AgesBrief aan de kleinkinderen n.a.v. de Klimaatzaken